ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT: "Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: European Union

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 26%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT:
"Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

ການລາຍງານກິດຈະການ:

European Union

ການຈັດປະເພດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ສິດທິພາບ ຂອງສົນທິສັນຍາ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

The CIRCE Integrated Project, funded under the European Commission's Sixth Framework Programme, aims to reach this objective, highlighting impacts and possible adaptation actions of the climate change in the Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.
http://www.circeproject.eu/

ສະຖານທີ່

Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Prediction and quantification of physical impacts of climate change in the Mediterranean area;
|Evaluation of the consequences of climate change for the society and the economy of the populations located in the Mediterranean area;
|Development of an integrated approach to understand combined effects of climate change;
|Identification, adaptation and mitigation strategies in collaboration with regional stakeholders.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

RESARCH LINE ON COORDINATION AND COMMUNICATION
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IDENTIFICACTION AND ATRIBUTION OF PRESENT CLIMATE TRENDS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=0
|RESEARCH LINE ON THE MEDITERRANEAN REGION AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RADIATION, CLOUDS AND AEROSOLS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=0|RESEARCH LINE ON SCALE INTERACTION AND FEED BACK PROCESSES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=0|RESEARCH LINE ON WATER CYCLE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=0|RESEARCH LINE ON EXTREME EVENTS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IMPATCS OF GLOBAL CHANGE ECOSYSTEMS AND THE SERVICES THEY PROVIDE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=0|RESEARCH ON AIR QUALITY AND CLIMATE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=0|RESEARCH LINE ON HUMAN HEALTH
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=0|RESEARCH LINE ON ECONOMIC IMPACTS ON CLIMATE CHANGE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INTEGRATING CASE OF STUDING
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RELEVANT SOCIETAL DYNAMICS:
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INDUCED RESPONSES AND POLICIES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=0

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມລະຫວ່າງປະເທດ

ການວິເຄາະ

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ