ນີ້ແມ່ນສະບັບເກົ່າ, ກໍລະນີນີ້ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ໄປທີ່ສະບັບປະຈຸບັນ.
ວິທີທາງ
​ຊັກ​ຊ້າ

Village-level participatory planning for sustainable agriculture and land management [ຕາຈິກິສະຕານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

approaches_2447 - ຕາຈິກິສະຕານ

ຄວາມສົມບູນ: 83%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Mott Jessica

World Bank

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
World Bank (World Bank) - ສະຫະລັດອາເມລິກາ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

10/10/2016

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

Design and implementation of participatory planning for village-level sustainable agriculture and land management investments through small grants for groups of upland farmers.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Aims / objectives: As part of the CAWMP, participatory planning aimed to generate village-based community action plans (CAPs) that identified priority investments and beneficiaries for small grants to sustainably increase rural production. A total of 402 three-year plans were developed, through which about 4000 investments in four upland project sites were funded that resulted in increased livelihood assets for over 43,000 households and more than 96,000ha under improved land management practices.

Methods: Under supervision of a government-appointed Project Management Unit (PMU), four international facilitating organizations (FOs) were contracted to work closely with local field coordination units and Jamoat (“sub-district”) Development Committees (JDCs). An operational manual laid out guidelines for developing CAPs and the management of rural production investments. Activities could be proposed for three types of investment that would increase/improve: a) farm productivity, b) land resource management and c) small-scale infrastructure to support rural production. CAPs were required to include: (i) identifiers such as a location map, numbers of beneficiaries, area covered; (ii) an indicative list of investments and associated Common Interest Groups (CIGs) by investment type and cost; (iii) estimate of labor and materials needed; (iv) estimates of beneficiary contribution for each investment and (v) list of beneficiaries resulting from the improvements, and (vi) signed agreements to participate in the cost sharing, labor provision and subsequent operation and maintenance. Within each village, fixed amounts of funding were available and were exceeded by the value of proposed investments. Thus villagers considered the available budget, number of beneficiaries and associated risks when selecting investments (see TAJ044 for details). A beneficiary contribution of at least 25% of the value of the grant was required. In some cases, FOs and JDCs obtained other financing for activities outside of CAWMP.

Stages of implementation: Key steps in the implementation included: 1) Training of facilitators in participatory planning 2) Open village assembly introducing CAWMP and the CAP guidelines; 3) Participatory rural appraisals (PRA); 4) Sharing of findings in village assembly and identification of potential rural investments; 5) Prioritizing proposals and formation of CIGs; 6) Circulation of CAP, e.g., public display in JDC offices; 7) Preparation and submission of rural investment proposals with assistance from FOs and PCUs to JDCs/JRCs for initial screening and approval; and 8) Periodic meetings to review CAPs.

Role of stakeholders: Within villages, vulnerable households were identified and appraised through the use of PRA tools, such as wealth ranking and villager consultations and often were selected as priority recipients of initial investments. During the course of the project, environmental appraisal aspects of the planning process were strengthened through additional training in tools for participatory analysis.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ຕາຈິກິສະຕານ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Sughd, Region of Republican Subordination, Khatlon, Gorno Ba

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Jirgital, Tajikibad, Vanj, Aini, Matcha, Pendjikent, Danghar

ຄວາມຄິດເຫັນ:

The Community Agriculture and Watershed Management Project was implemented in four project sites/watersheds - Surkhob, Vanjob, Toirsu and Zarafshan - that included 7 districts/raions and 39 sub-districts/jamoats. The total catchment area was 35,000km2. Total arable, farm and pasture land was approximately 319,500ha

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

2005

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2012

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

The Approach focused mainly on other activities than SLM (participatory planning, design, implementation, village-level, small grants, sustainable agriculture, sustainable land management)

Community action plans for villages generated from a planning process that was participatory, transparent and identified and prioritised fair and feasible options for increasing rural production in ways that are environmentally sustainable.

The SLM Approach addressed the following problems: Little prior experience in communities and organisations in participatory planning for sustainable agriculture and land management, particularly in the context of limited budgets. Marginalisation of poor and vulnerable groups and lack of transparency in decision-making over allocation of funding for investments.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Poor and vulnerable groups not active participants in appraisals and decision-making and do not adopt SLM practices.

Treatment through the SLM Approach: Open meetings, PRA tools to encourage active participation.

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Individual households unable to adequately invest in SLM investments.Few mechanisms to foster fairer distribution of resources along with feasible SLM options.

Treatment through the SLM Approach: Households are formed into CIGs. Transparent budget limits for types of investment encourage participants to propose fairer and feasible SLM options.

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Absence of land use rights will affect sustainability of technology investments.

Treatment through the SLM Approach: Requirement that all CIGs have use rights nominally allocated. Project then assists in issuance of certificates.

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Very few Land Use Rights Certificates had been issued at start of project for arable land in upland areas. There was no provision for allocation of use rights to non-arable sloping lands suitable for horticulture, woodlots and other restricted access uses. However, project provisions (see 3.2.4.2) to assist in issuance of land use rights helped overcome this constraint.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Little experience among specialists and beneficiaries with an integrated participatory process for planning SLM and related investments.

Treatment through the SLM Approach: Tools for environmental, economic and social appraisals included in planning and further strengthened by training in additional topics, e.g., environmental analysis, financial management.

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

CIGs (Groups of households)

JDCs

As Common Interest Groups formed during planning

In some locations, cultural practices significantly limited female participation in planning. Generally, at least one third of women in villages participated in the planning processes. It should be noted that due to male migration, the number of female-headed households is increasing and depending on the location, their numbers can be significant.

Project population is generally considered poor or very poor. Within this population, PRA tools identified poor and vulnerable groups, who were then sometimes chosen as priority participants for certain types of rural investments.

As participants in village-level planning

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

Project Management Unit, Project Coordination Units

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ

UNDP-Tajikistan, FAO-Tajikistan

NGOs:Welthungerhilfe, Aga Khan Foundation/Mountain Societies Development Support Programme

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ບໍ່ມີ
ການວາງແຜນ ການບໍ່ປະຕິບັດ Potential beneficiaries consulted for social assessment during project design. Findings used for developing planning approach.
ການປະຕິບັດ ການຮ່ວມມື Villagers participated in development of CAPs, formation of CIGs and choice of SLM activities.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການຮ່ວມມື Villagers participated in monitoring of CAPs and the impacts of rural investments.
Research ບໍ່ມີ

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

CAWMP Implementation Arrangements and Project Partners

ຜູ້ຂຽນ:

Project Management Unit (Dushanbe, Tajikistan)

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຫຼັກ, ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ
ອະທິບາຍ:

CIG members and technical specialists from the respective facilitating organisation and project coordination unit made decisions on the choice of SLM technologies

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. CIG members and technical specialists from the respective facilitating organisation and project coordination unit made decisions on the method/s for implementing SLM technologies in any one proposal.

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
 • JDCs
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ກອງປະຊຸມ
ໃນຫົວຂໍ້:

Participatory rural appraisal, monitoring and evaluation, participatory environmental analysis, various SLM technologies eligible for support in CAWMP. The overall approach focuses on participatory learning by stakeholders including land users as part of the planning process. Land users learned through participation in rural appraisal tools.

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ບໍ່ແມ່ນ

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ຫຼາຍ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

See TAJ047 for role of sub-district/JDC organisations in CAWMP at the sub-district and village-levels.

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff, government, land users through measurements; indicators: At least 50% of villagers should participate in investments.

Community Action Plans aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: Number of CAPs, CAP implementation (CAWMP portion), Quality of proposals,

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Weak environmental appraisals in proposals resulted in additional training for facilitators in additional PRA tools (see TAJ045 for details on training). Changes made in rural investment proposal format since initial submissions were of variable quality.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Clearer set of eligible and ineligible activities for each investment type since some initial proposed investments did not adequately address environmental, economic and social feasibility (see TAJ045 for details on eligibility criteria).

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • > 1,000,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Approach costs were met by the following donors: international non-government (Estimate of co-financing): 5.0%; government (Estimate of co-financing): 5.0%; international (World Bank/International Development Assistance and Global Environment Facility): 90.0%; local community / land user(s) (Opportunity cost of villagers time); other (Opportunity costs of JDC members time)

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ອື່ນໆ
ອື່ນໆ (ລະບຸ) ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
facilitation, training and technical assistance

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Almost 4000 rural production investments that integrated SLM practices into the management of over 96,000ha have been implemented in 402 villages and 39 jamoats.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

As part of CAWMP, and within a generally poor project population, participatory planning identified poor and vulnerable groups as beneficiaries. Women comprised 40% of rural investment beneficiaries.

Legal agreement governing CAWMP permitted issuance of certificates for sloping lands for horticulture, woodlots and other restricted access uses. JDCs assisted project staff in processing certificates for participating households. Certificates were processed based on adoption of SLM practices. Another project accelerated certificates for arable land.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Other internationally funded projects and some country-based organisations have adopted elements of the planning approach, e.g., environmental appraisal tools, use of village-level budget limits.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

An overall assessment (as of 2009 and being updated in 2011) indicates that at least 80% of investments implemented are successful in terms of economic, environmental and social parameters.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

The approach contributed to increasing the proportion of people above poverty from 3% to 16% (as of 2009 and being reassessed as part of a project evaluation in 2011) in the participating villages.

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ
 • ລວມເຂົ້ານໍາກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ / ໂຄງການ / ກຸ່ມ / ເຄືອຂ່າຍ
 • well-being and livelihoods improvement

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Knowledge of and skills in participatory planning have been built in villages and can be used for other purposes as well as other projects and programmes. However, facilitation assistance would be beneficial to ensure fairness and transparency in decision-making.

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Awaiting project evaluation due in 2011
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Working with budget limits was an effective mechanism for villagers to prioritize and assess risks of various options. (How to sustain/ enhance this strength: Document process and results, disseminate to government, donors and other implementing agencies.)
Open disclosure of available funds and amounts allocated to investments improved accountability. (How to sustain/ enhance this strength: Ensure similar measures are included in future planning processes.)

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Flexibility given to FOs in planning methods led to some investment proposals of variable quality Future efforts should specify core minimum planning elements but still provide some flexibility to foster innovation and accommodation of local contexts.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Operational Manual for Community Mobilization, Rural Production Investments and Research and Demonstration Grants (2008)

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Project Management Unit

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Operational Manuals for JDCs and CIGs in Financial Management and Procurement (2007)

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Project Management Unit

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

CAWMP: Project Appraisal Document (2005)

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

World Bank website

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ