CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo (Bioingeniería)
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5579

ເບິ່ງເນື້ອໃນ​ທັງ​ໝົດ
ຄວາມສົມບູນ: 71%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Obras de bioingeniería para evitar erosión de suelo

ຊື່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ:

Bioingeniería

ປະເທດ:

ນິກາຣາກວາ

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະ ສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ນິກາຣາກວາ
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານຜ່ານ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

12/09/2019

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ

ຊີ້ບອກລະດູການ ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ອຸນຫະພູມລະດູການ ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ ລະດູຫນາວ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ລົມພາຍຸຂອງງທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງອຸທົກກະສາດ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ນ້ຳຖ້ວມສຽບພັນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ດິນຖະລົ່ມ / ເສດຊາກເນົ່າໄຫຼ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ພະຍາດລະບາດ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Afectación del gorgojo descortezador del pino en 47 Ha. de la zona de pinares (pinus oocarpa); las inundaciones repentinas (crecidas de ríos) se dieron en mes de octubre del año 2018. y la amenaza de sequía en la zona de las obras de bioingeniería se considera Amenaza Media (AM) según el mapa anual por sequía meteorológica, periodo 1981 - 2010

ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ແມ່ນແລ້ວ

ລະບຸໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ:

Sequía prolongada y/o lluvias extremas

ລະບຸເກນສຳລັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ(ໄພພິບັດ):

incendios forestales y deslizamiento

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ແມ່ນ

ອາກາດປ່ຽນແປງຮຸນແຮງ ​ຈາກ ​ໄປ​ສູ່ ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ
ອາກາດປ່ຽນແປງຮຸນແຮງ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ February September año 2019

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.1 ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ທີ່ພົວພັນເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ

ຕາຕະລາງ 1: ເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຂອງປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 37
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະເພດດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 3.7 ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Bc: ການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ El vetiver, izote y el bambú, tienen resistencia a la sequía según el método utilizado de siembra, y si se riega por un periodo prolongado, de lo contrario hay perdida del material vegetativo.

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Contaminación de las aguas superficiales

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Wr: ຕາ​ຝັ່ງ​ເຈື່ອນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ bosque colindante a la ribera del río

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Bc: ການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Bs: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຊະນິດອົງປະກອບ / ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ

Wm: ການເຄື່ອນໄຫວ / ດິນເຊາະເຈື່ອນ ອິດທິພົນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ afectación al material vegetativo de la obra de bioingeniería

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

Bf: ຜົນອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄໝ້ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ມີນໍ້າກິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດື່ມຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ມີນໍ້າສໍາລັບການສັດລ້ຽງ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິີດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຈຳນວນວຽກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ດິນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ຊີວະນາໆພັນ: ພືດຜັກ, ສັດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ/ຊັ້ນດິນ ຊັ້ນ C
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄໝ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຈຸນລະພາກ, ສະພາບອາກາດ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ມີນ້ຳ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຢູ່ຫ້ວຍ ໃນລະດູແລ້ງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດິນ / ມົນລະພິດນໍ້າ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

manejo inadecuado de los desechos sólidos
incremento

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

En Nicaragua tiene dos estaciones (seco y lluvioso) actualmente en corredor seco, que cubre la cuenca del río Dipilto se ha prolongado la sequía por un periodo de 9 meses del año 2019.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ຕື່ມໃສ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ປະເພດຂອງການວັດແທກ SLM (ວັດແທກການປັບຕົວ)

ມາດຕະການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ມາດຕະການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ສ້າງການລົງທຶນ:

ຜູ້ເຍົາ

ລາຍລະອຽດ (ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ / ຊະນິດ):

Riego cada tres días por la mañana en los meses de marzo y abril, con la finalidad de que el material vegetativo sembrado se lograra enraizar y establecerse en el sitio.

4.2 ມາດຕະການໃນການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ມີມາດຕະການການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງບອກວ່າ ແມ່ນ/ ບໍ່ແມ່ນ:

La mayoría de las obras verdes se lograron adaptar a pesar de las condiciones secas, con excepción del Bambú que presenta un desarrollo mas lento.

4.3 ໄລຍະເວລາຂອງມາດຕະຖານການປັບຕົວ

ເມື່ອໃດມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈຳນຳໄປປະຕິບັດ?
 • ຫນ້ອຍກ່ວາ 5 ປີກ່ອນໜ້ານີ້

4.4 ແຮງຈູງໃຈໃນການໃຊ້ມາດຕະຖານການປັບຕົວ

ໂດຍໃຜ / ສິ່ງໃດ (the) ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ມີແຮງຈູງໃຈ ຫຼື ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່?
 • ການໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ພຽງຢ່າງດຽວ (ຕົນເອງການລິເລີ່ມ,)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນອື່ນໆ(s)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ (s) ແຕ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ(s) SLM
 • ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ສື່ມວນຊົນ, ຊ່ອງທາງການສື່ສານອື່ນ ໆ
 • Apoyo del Gobierno Municipal de Dipilto
ຖ້າຫາກ ຊ່ຽວຊານ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ແມ່ນພວກເຂົາມາຈາກອົງການໃດ:
 • ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການກະເສດ
 • ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງ / ຕ່າງປະເທດ

4.5 ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກ່ຽວກັບມາກຕະການການປັບຕົວ

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກໃດແດ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນ, ໂດຍໃຜ?
 • ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການກະເສດ
 • ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງ / ຕ່າງປະເທດ

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໃຈທີ່ໃຊ້ສຳລັບມາດຕະການການປັບຕົວ

ລະບຸວິທີການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການຄໍານວນ:
 • ພື້ນທີ່ຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ
ລະບຸຂະໜາດແລະພື້ນທີ່ໜ່ວຍບໍລິການ:

50 ha.

ສະກຸນເງິນອື່ນໆ / ແຫ່ງຊາດ (ລະບຸ):

cordoba

ລະບຸອັດຕາແລກປ່ຽນຈາກ USD ຕໍ່ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ຖ້າຫາກວ່າກ່ຽວຂ້ອງ): 1 USD =:

33.13

ລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຂອງແຮງງານຈ້າງຕໍ່ວັນ:

150

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທໍາລາຍລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບມາດຕະການຮັບຮອງເອົາຕາມຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ການລະບຸວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທໍາລາຍລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃຫ້ການຄາດຄະເນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄດ້:

5.0

ລະບຸການປ້ອນຂໍ້ມູນ ໜ່ວຍບໍລິການ ປະລິມານ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນ % ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົ່ງກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ
ແຮງງານ riego de material vegetativo dias 120.0 150.0 18000.0 100.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ 18000.0

4.7 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີມາດຕະການທີ່ມິທາແຮງຫຍັງບໍ່? ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ເຫມາະສົມເຕັກໂນໂລຢີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

En el caso del Bambú se sugiere utilizar una variedad mas resistente a la sequía o utilizar otro método de siembra mas eficiente, (siembra en estacas de forma horizontal), conservar material vegetativo nativo de la zona, e incorporar otros como por ejemplo: Heliotropo (Heliotropium peruvianum), maraca (zingiber spectabile). tambien se recomienda utilizar gramíneas rastreras con fines de crear manto vegetal en la superficies de suelo para protección y evitar erosión en taludes principalmente.

4.8 ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ)

ທຶນທາງການເງິນ

aportar del cinco por ciento destinado para acciones ambientales del presupuesto anual de inversión de las alcaldías municipales%:
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

este fondo se planifica anualmente para inversiones en acciones ambientales y podría aportar al mantenimiento de obras o nuevas obras de bioingeniería a nivel municipal

ທຶນທາງສັງຄົມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

en el caso del comité de cuenca están iniciando a hacer uso de las redes sociales con fines de divulgar las acciones y tecnologías implementadas en el municipio de Dipilto y Ocotal

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການທີ່ດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນການພະຍາກອນອາກາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

INETER como ente rector en este aspecto, deberá disponer y actualizar la información climática de la cuenca del río Dipilto y facilitarla a los gobiernos locales

ຂອບເຂດກົດໝາຍສະໜັບສະໜູນໃນສະຖານທີ່
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ນະໂຍບາຍການສະໜັບສະໜູນໃນພື້ນທີ່
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບການປ່ຽນແດງດິນຟັາອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ

ທຶນຂອງມະນຸດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃນການຈັດການດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ

ທຶນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ຄວາມພ້ອມຂອງກຳລັງແຮງງານຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

disponibilidad de mano de obra local es elevada en la cuenca del río Dipilto

ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງວັດສະດຸກໍສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

disponible a nivel local

ທຶນທຳມະຊາດ

ນ້ຳໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ອຸປະກອນການປູກ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ການເປີດໃຊ້ສະພາບອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Las obras de bioingeniería reduce la sedimentación y el arrastre de material suelto del suelo, lo que evita una mayor turbidez del agua para procesamiento con destino al consumo humano principalmente en el municipio de Ocotal, por lo que se debe fomentar una campaña de cultura del agua con fines de establecer un proceso de compensación ambiental en la cuenca del río Dipilto.

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
reducción de los riesgo por deslizamiento en periodos con altas precipitaciones.
reducción de la sedimientación de la fuente hidria y mejora la calidad del agua
estabiliza la estructura del suelo
crea micro clima en los tramos donde se encuentras las obras de bioingeniería
estabiliza los taludes
genera belleza escénica

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
El material vegetativo sembrado en época seca puede no fijarse al suelo por falta de humedad se recomienda riego permanente hasta que inicien las lluvias

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

dos

 • ສໍາພາດ ຊ່ຽວຊານ ການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

dos

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ