ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

Conservation tillage
approaches

Conservation tillage [Hungary]

Non inversion, conservation (soil and water protective) tillage.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Adam Kertesz
Joint forest management
approaches

Joint forest management [India]

Government and NGO supported community protection of forested catchments, through village-based Hill Resource Management Societies.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Sumana Datta
PARTICIPATORY APPROACH IN IDCWDP, DANIDA
approaches

PARTICIPATORY APPROACH IN IDCWDP, DANIDA [India]

Participatory approach for holistic and intigrated development of the defined area on watershed basis involving all level of stake holders.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Srikanta Kumar Parida
Community based sustainable livelihoods
approaches

Community based sustainable livelihoods [India]

Sustainable livelihoods enhanced through people's organisations by linking with other resource organisations prticularly for resource poor.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Unknown User
Participatory Watershed Development Approach
approaches

Participatory Watershed Development Approach [India]

Livelihood asset base development through participatory watershed developemnt keeping people at the center stage of development and promoting village level institutions.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Narendra Kumar Panigrahi