ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

Indigenous knowledge transfer
approaches

Indigenous knowledge transfer [Tanzania, United Republic of]

Indigenous knowledge transfer, is a common phenomena in farming societies whereby elders taught younger generations the practical aspects in production and emphasizes the norms and proms in folk story tales.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Godfrey Baraba
Joint village land use planning
approaches

Joint village land use planning [Tanzania, United Republic of]

Joint village land use planning is a process facilitated by Tanzania's land policy and legislation. It supports the planning, protection and management of shared resources across village boundaries. It is an important tool towards land use planning and better rangeland management. This case study provides an example from a cluster ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Fiona Flintan