Арга барил

Comprehensive Development & Management of a Small Watershed [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2408 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Ye Ling

86-599-3322411

SWC Office of Zhenghe County

Zhenghe 353600, Fujian

Хятад

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
SWC Office of Zhenghe County - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The comprehensive measures including interplanting & intercropping are applied in the small watershed to control soil and water loss and improve land production and farmers' income.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

On the basis of the local national conditions and soil and water loss, the comprehensive SWC measures were adopted to pursue the targets including: 100% control of the soil and water loss; Ground cover rate up to 90%, among them forest cover rate reaches 85%; Adjusting agricultural structure to increase the local farmers' income of US Dollar 39337 by the end of the project implementation; Improving sluice ability in the basin. 5. Solving the problems of energy source in countryside.
The implementation stages of the project: 1990--1996: Planting trees including fruit trees. 1992--1994: preparing and programming. 1995: Initiating the program including a. planting vegetation of 461 ha; b intercropping area of 26.5 ha; c. building 2.5 km road and a water dam. 1996: a. closing mountain area 224.1 ha; b. Changing 3.3 ha of farmland to afforest; c. building a 2 km road. The Zhenghe county division of SWC took charge in preparation, programming and guidance.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Fujian

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1990

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

1996

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

In principle, the local farmers play main role in the SWC project and government give proper subsidy. Aiming to solve the problems of water loss and serious soil erosion, frequent natural disaster in the watershed. Considering the desire of the peasants' increasing income, comprehensive development of mountain, water, forest and farmland in the basin.
The SLM Approach addressed the following problems: Disafforestation and irrational land use led to the disasters such as flooding and land degradation, e.g.. The floods of '5.21' in 1988 and '7.22' in 1989 which caused much loss; the drought disaster in 1990 resulted in loss of 23'614 US dollars. The disasters affect the agricultural production and people's life.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

financial crisis in the county, lack of capital
Treatment through the SLM Approach: Government support and peasants raise fund by themselves

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: Because most of the mountain lands and forest belong to community, it is convenient for the management and development with large scale.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Working land users were mainly men (Men bear main labor.)

 • Орон нутгийн захиргаа

SWC Office of Zhenghe County

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй
Төлөвлөгөө интерактив Mainly: Workshops/seminars; partly: Interviews/questionnaires
Хэрэгжилт үгүй
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив Mainly: Measurements/observations; partly: Interviews/questionnaires;
Research өөрийн хүчийг нэгтгэсэн on-station; Mainly in small watershed

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Approach of the SWC implementation in Xinxili Small Watershed.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • голдуу ГТМ-ийн мэргэжилтнүүд, газар ашиглагчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
Тайлбар :

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users. Represents of village committees and villagers as well as SWC specialists.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • Extensionists/trainers (2)
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • Олон нийтийн уулзалт
 • курс дамжаа
Хамрагдсан сэвдүүд:

Planting skills and management as well as fertilization for orange and pear trees etc.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Comprehensive management and development; Key elements: The enthusiasm of the local peasants, Comprehensive control and development of a small watershed., maintaining; 1) Mainly: projects own extension structure and agents, Partly: government's existing extension system 2) Mainly: projects own extension structure and agents, Partly: government's existing extension system; Extension staff: Mainly government employees 3) Target groups for extension: Land users; Activities: Technicians instruct peasants
Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Top-down agricultural/SWC technology extension service system has been established at variable government levels, they have capability of extension all kinds of the new techniques.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were ad hoc monitored through observations
socio-cultural aspects were ad hoc monitored through observations
economic / production aspects were regular monitored through measurements
land users involved aspects were ad hoc monitored through measurements
management of Approach aspects were regular monitored through observations
There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Species of fruit trees constantly being improved. Technical management were perfect.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Экологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Studying on practical situation in the region, illustrating where and what fruit trees can be planted as well as their values etc.
Research was carried out both on station and on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 100,000-1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (National - invest 24'229 USD by the SWC section): 23.0%; other (Self-raise fund by group and individuals): 77.0%

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ хэсэгчлэн санхүүждэг seedlings
Бордоо хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

also rewarded with other material support

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Applying the mixed organic fertilizer to amend soil structure and plant grass.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The land use right can help the land users to conduct development and management on the lands after signing land use right contract. The problem is likely to be overcome in the near future. Rational planning and design to adjust the proportion of farmland and woodland, timely solve the disagreement of land use.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The other places in Zhenghe county have been initiating to plant fruit trees following this demonstration project.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The economic income has increased greatly. (How to sustain/ enhance this strength: It is needed for the mass to rationally use land and control the water loss and soil erosion and protect forest.)
The living environment of the residents have been changing more beautiful. (How to sustain/ enhance this strength: Forbidding disafforesting and overgrazing.)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technique were warmly belcome by the farmers. (How to sustain/ enhance this strength: constantly maintain primary layout, insisting maintains in long time.)
The land users self-conscious maintain the range of exerted plan of the SWC
Most regions have realized the importance of the SWC.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд