ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Bench Terracing [ບູຕານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Bhutan

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 80%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Bench Terracing

ປະເທດ:

ບູຕານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Bhutan

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Bench terracing is a technology employed in soil conservation activities. It consist of a series of level or nearly level strips running across a slope following the contour lines at certain vertical intervals. The gentler the slope, greater is the width of the terrace, and the reverse is true for steeper slopes. Bench terracing is not recommended at slopes > 30°. At this angle, the riser heights become too high. The levels of strips (i.e. the terraces) are supported by steep banks or risers made of earth or rocks. Grass slips are planted on the riser slopes to ensure faster slope stabilization. Establishment of terraces reduce both the amount and the velocity of water moving over the soil surface. In the process, this reduces soil erosion and retains soil nutrients on-site. |

ສະຖານທີ່

3) Chhukha District: Phuntsholing, Bongo and Logchina Gewogs.|

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

1) Radhi: altitude ranges from 1040 m above sea level (asl) to 2900 m asl, Lumang: 1100 m to 3000 m asl, Thrimshing: 1000 m to 3200 m asl.
2) Nangkhor: 280 m to 4600 m asl, Bardo: 200 m to 3300 m asl, Goshing: 200 m to 2400 m asl.
3) Phuntsholing: 180 m to 2400 m asl, Bongo: 200 m to 3900 m asl, Logchina: 500 m to 2500 m asl.
Because the landform in Bhutan is characterised by steep to very steep slopes incised by deep valleys, the slopes vary considerably in the reported areas.
Radhi: Deep yellowish-reddish brown (rbr) sandy clay loam (SCL), Lumang: Mod deep-deep dark grayish brown (dgbr) to brown sandy loam (SL) to silty clay loam (ZiCL), Thrimshing: Mod deep-deep dgbr to brown ZiCL.
Nangkhor: Shallow-mod deep dgbr SL, Bardo: Shallow-deep v.dgbr to yellowish brown (ybr) SL to ZiL, Goshing: Mod deep-deep gdbr to ybr ZiL to ZiCL.
P/ling: Mod shallow-deep gbr ZiL to ZiCL, Bongo: Shallow-deep v.dgbr to ybr ZiLto ZiCL, Logchina: Shallow-mod deep dgbr to ybr SL to SCL.
1) Radhi: Sub-tropical - warm temperate climatic conditions (CC), Lumang: Sub-tropical – cool temperate, Thrimshing: Humid tropical – cold temperate.
2) Nangkhor: Sub-tropical to - cool temperate, Bardo: Wet tropical – cold temperate, Goshing: Wet tropical – warm temperate.
3) Phuntsholing: Sub-tropical with very high rainfall averaging about 4,500 mm annually, Bongo: Wet tropical – sub alpine, Logchina: Wet tropical – warm temperate climatic conditions.

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

The main livelihood source of the rural communities of these areas is crop agriculture with supplementary livelihood from livestock production. Besides, farmers also earn cash income from off-farm activities such as construction industry. Unlike in other reported areas, farmers in Logchina practice apiculture out of which they generate good income.|
Land in the reported areas are privately owned by the farmers and it ranges from parcel size of minimum less than 1 acre (small fraction of the population) to maximum of 10 acres. The average land holding is about 2.5 acres.
Amongst the reported gewogs, Bardo and Goshing Gewogs of Zhemgang Dzongkhag and Bongo and Logchina Gewogs of Chhukha Dzongkhag, are comparatively remote with poor accessibility to road networks. Generally, other areas do have good access to road and other public facilities. Furthermore, most of the farmers are self sufficient too.|

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

The proposed practice has been considered 'best' because of its efficiency and effectiveness in controlling soil erosion where the agricultural practice is on steep lands; which is the case in Bhutan. On the other hand, the investment is considerably high in the beginning, but this is compensated by by an increased return from the agriculture productions in the later stages. |

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1) Soil erosion on moderately steep slope up to 30°,
2) Loss of soil nutrients due to soil erosion,
3) Ease workability by construction of either flat, or partially flat terraces,
4) Moisture stress problems which is achieved through retention of runoff water and increment of on-site water infiltration.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

Since the agricultural farming is mainly practised on the steep slopes across Bhutan, the heavy rainfall and loose soil structures make the Country's agricultural landscape highly vulnerable to soil erosion and other forms of land degradation. This is more severe on drylands as irrigated paddy land is always terraced. Hence, bench terracing on the dryland is, without denial, an ideal sustainable land management technology in addressing the issue of land degradation and in the process promote sustainable farming needs in Bhutan's mountainous terrain. |

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Control soil erosion, maintain soil fertility, promote intensive cultivation and increase the ease of workability- which all combines towards contributing to increased and sustainable crop production.|

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Capacity Building: This is required to train farmers on how to establish, design and construct bench-terraces. During the training, extension agents and farmers are educated about the functions provided by this physical SLM structures and the forage values of the grass species planted on riser slopes.|
Education and Awareness Raising: Demonstration plots have also been established to raise awareness and at the same time educate stakeholders such as extension agents and farmers; both local and regional.
Promotion of SLM Adoption: Farmers don't accept the introduction of new technology in their fields willingly. In order to get fairly easy access and placement of technology, provision of incentives such as supply of tools and free planting materials have become necessary. However, this has to be prioritized for those trained farmers who belong to poor households. |

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

The technology- bench terracing is not recommended beyond 30° slope. Slopes of the proposed sites are determined prior to the commencement of terracing. The vertical intervals of the terraces are marked based on the slope gradient. Once marking of vertical interval is done, contour lines are run across the slope using A-frame that serves as a very important terracing tool. Once the contour lines are laid across the slope, cut and fill areas of the terraces are clearly demarcated. From the cut area, topsoil is completely removed and piled it in one of the corners. Then, terrace levelling is done using the subsoil. This is followed by re-spreading the topsoil that was saved in the earlier phase over the surface of the terraces. Performing this is very crucial to put back the organic rich topsoil so that the farmers can cultivate right after the terracing works are over without much loss of soil fertility. After this, mulching is done to prevent soil erosion by reducing the impacts of rain water. Additionally, plantations of fodder grass slips are done along the terrace riser slopes to stabilise it. This is crucial since there are chances that the terrace riser may collapse, if left neglected.|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

National Soil Services Centre, Department of Agriculture (Ministry of Agriculture and Forests)|Post Box No. 907, Semtokha, Thimphu, Bhutan.

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Local stakeholders include the local communities, the Gewog Renewable Natural Resource (RNR) extension agents and RNR staff from Dzongkhags (including Agriculture, Livestock and Forestry sectors) and local government.|

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

1) Local communities: They are the target beneficiaries. Their main roles include participation in the training, adopt and promulgate the best practices and provide feedback for further improvement of the technology,
2) The Gewog RNR extension agents: They perform vital functions such as providing hands on training, providing technical backstopping and also monitoring the implementation of the best practices by the farmers,
3) Dzongkhag RNR sectors: They prepare Sustainable Land Management (SLM) plans, mobilize resources and provide technical back stopping to the field staff. They act as a bridge between the Central Government Institutions and the field extension agents,
4) Members of the local government: They facilitate introduction of technology in their locality.|

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

The fodder grass slips that are planted on the riser slopes of the terraces provides additional forage resources. This encourage stall feeding of cattle. Hence this practice curtails free-grazing in the open spaces and in the woodlands. Therefore, this reduces land degradation due to overgrazing.|
Terracing activities are labour intensive. However, once terracing is achieved and is in place, it is one of the best sustainable land management technologies to combat physical land degradation, especially with the landform characterized by steep slopes incised by deep valleys.|
When there is reduced soil erosion on the upper catchments (up-slope), there is less sediment load going into the streams and rivers. This reduces siltation of hydro-power dams and water reservoirs and hence, there is less impact on the water ecology.|
The fodder grass planted on the terrace riser slopes provides supplement forage to the livestock animals, particularly cattle, hence increasing the livestock productivity. As a result, farmers can derive supplementary income from this.|
Bench terracing improves livelihoods of the stakeholders (farmers) since they can go for intensive agriculture production.
Terracing reduces soil erosion and in the process maintains soil fertility, thereby, enabling intensive agriculture production. Furthermore, creation of uniform land surface increases the workability by great degrees.|

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

Having terraces placed on steep lands reduces the sediment load going into the water bodies (streams and river systems). This reduces siltation of hydro-power dams and water reservoirs. Therefore, this minimises the siltation effect on water bio-diversity.|

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

The technology has positive impacts on biodiversity conservation through its contribution in maintaining land in terms of its productivity and physical size on which the biodiversity flourish. On the other hand, having better soil conservation measures in place will reduce the vulnerabilities of agriculture landscapes to climate related disasters such as land degradation, flash floods, and drought. Since, Bhutan is characterized by rugged terrain, fragile geological set-up and more frequent erratic climatic conditions; it is more vulnerable to destructive phenomena such as flash floods, landslides and droughts. The proposed practice will enable the farming communities to cope better with the climate change impacts (adaption) and enhance food security through prevention and mitigation of land degradation, intensive crop cultivation and conservation of soil moisture during the prevalence of dry spells which might be caused by the erratic climatic events.

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

The fragile agricultural slopes across Bhutan received little attention in terms of sustainable land management (SLM) inputs vis-à-vis introduction of technologies. Starting late 1970’s and early 1980’s, stone bunding and wetland terracing were very few land management technologies promoted by the government by providing financial incentives. This was as far as it went till late 1990’s and early part of year 2000. Though it was one of the biggest revenue generating sector, it failed to get enough attention [strictly- in SLM domain], partly because the government was placing the social sectors such as education and health in the fore-front of development. However, gradual changes occurred since the year 2004 when the Ministry of Agriculture and Forests (MoAF; alias Ministry of Agriculture) placed physical land degradation issues on a visible platform of the nation.  Since, 2004, the MOAF has been making relentless efforts in addressing land degradation issues especially in the agricultural fields and in the vicinity of it. This was kick-started with the field assessment on severity of land degradation under Trashigang Dzongkhag, in 2004, which was carried out by the National Soil Services Centre. Then, vigorous bio-engineering training was conducted for RNR extension staff from the selected sites and nearby Dzongkhags. After achieving this, the first national level land management campaign (LMC) was conducted in Trashigang Dzongkhag in July 2005. The activities were implemented in 8 Gewogs (blocks). With participants from MoAF, Dzongkhags, Local Governments, RNR extension agents and local communities, SLM technologies were placed in the affected areas. The activities included establishments of hedgerows, bench terracing, plantations, gully protection techniques such as check-dams, etc. Over 25 ha of land were brought under SLM during the year. The RNR sectors under MoAF continued to work jointly in addressing land degradation issues. Additionally, other organizations, RNR Research Centres have taken very active roles in working towards addressing land degradation. To promote the horizontal spread of SLM activities in the degradation prone areas, the LMC activity was replicated each year, covering an average of 40 acres. By the end of 2011, over 270 acres of land were brought under SLM practices. The area excludes the ones from the reported best practices which covers over 11,390 acres.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ແມ່ນ

ການລະບຸ ປະເພດຂອງແຮງຈູງໃຈ:
 • ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ (ຕົວຢ່າງ, ການອ້າງອີງອັດຕາຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ, ກອງທຶນ, ເງິນກູ້)
 • ສິ່ງຈູງໃຈງົບປະມານ (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການຍົກເວັ້ນຈາກຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນ, ພາສີ, ຄ່າທໍານຽມ, ແລະອື່ນໆ)

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Labour sharing mechanism developed within the community to address labour shortage problem and cost saving in implementing this resource intensive technology.
Bench terracing is done in a very participatory manner. This involves both local farmers and field extension agents in design and construction of terraces. On the other hand, this is partly due to the presence of highly motivated field extension agents and their positive interactions with the local farmers.|
Existence of strong cohesion between and amongst the farmers and their high level of interest towards addressing land degradation issues.

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ
 • ສາກົນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

The implementation of this technology requires labour. Fortunately, this has been addressed by adopting labour sharing groups from within the community/communities. This calls for collective approach rather than a single household effort. However, with increasing rural-urban migration, the practice needs to be made more labour-efficient, for instance by employing terracing machinery (for instance, spider machine) on subsidized rates. |

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

The technology is very simple and easily understood by the farmers. Therefore, basic training programmes are sufficient to build requisite knowledge and skills of the farmers. This, in turn, has helped in lowering the training  and extension costs. However, with a desire to bring more areas under terracing, stakeholders become tempted and overlook the maximum permissible slope i.e. 30°), least realising that terraces with high riser heights can collapse later on, thus making it unsustainable.|

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ