ນີ້ແມ່ນສະບັບເກົ່າ, ກໍລະນີນີ້ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ໄປທີ່ສະບັບປະຈຸບັນ.
ວິທີທາງ
​ຊັກ​ຊ້າ

Promoting farmers and pastoralists consultations in managing rangelands. [ຄາເມີຣູນ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Dialogue platforms

approaches_3319 - ຄາເມີຣູນ

ຄວາມສົມບູນ: 100%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
In Search of Common Ground
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) - ຄາເມີຣູນ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

16/11/2017

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Alliance Farming
technologies

Alliance Farming [ຄາເມີຣູນ]

Alliance farming refers to collaboration between crop farmers and pastoralists, who agree to use the same land and related resources (crop residues as fodder for pastoralists; dung as fertilizer for crop farmers) for their mutual benefit.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Blasius Azuhnwi

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

Dialogue platforms bring together rangeland users including farmers, pastoralists/agro pastoralists to learn, discuss and implement low stake conflict mitigation strategies and mutually beneficial alliances.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Dialogue Platforms (DP) are usually made up of between 12 to 14 community members with a balance from pastoralist and farming communities. Members are selected from within the community on the basis of their track records on peace building, objectivity and interest in the development of their community. The objectives of these platforms include: promoting: inter-community dialogue in natural resources sharing and access; sensible resource management; and both mutual beneficial relationships and constructive conflict resolution and mitigation. The Alternative Conflict Management (ACM) approach is generally used and this seeks to address the question of how people can make better decisions together, particularly on difficult, contentious issues. This is implemented as an alternative to more adversarial or non-consensual strategies, such as judicial or legal recourse, unilaterally initiated public information campaigns or partisan political action.
The stages of this multi-stakeholder dialogue process mainly facilitated by 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of the Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) are as follows:
1. Identification of stakeholders who are mainly farmers, pastoralists and agro pastoralists but may also include representatives of traditional authorities, the local administration and technical services
2. Awareness-raising about the approach
3. Setting-up of the DP and capacity building of members in conflict mediation techniques of the Alternative Crisis Management (ACM) approach, which stresses negotiation and mediation in resolving resource access/use conflicts
4. Monitoring of the functioning of the DP
5. Promoting the emergence of beneficial production relations between farmers and pastoralists

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.4 ວີດີໂອ ຂອງວິທີທາງ

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ້:

'Reaching the Unreached': https://www.youtube.com/watch?v=gBUXSDnVLUM
A documentary showing some of MBOSCUDA's community development initiatives in North-West Cameroon.

ວັນທີ:

12.12.2012

ສະຖານທີ່:

North-West Cameroon

ຊື່ຂອງຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອ:

ISCG project of MBOSCUDA

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ຄາເມີຣູນ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

North West Region

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

This approach has been piloted in 23 communities in the North West Region.

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

2011

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2018

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Project funding will end in 2018. Some aspects of this approach have been existing informally within the communities but through the facilitation efforts of development NGOs, it has gained in popularity and has even made its way in to the draft Pastoral Code of the country awaiting enactment by parliament.

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

- Articulation and mediation of different interests in resource use and sharing.
- Promotion of beneficial relationships.
- Sustainable resource (land and water) management.
- Constructive conflict resolution.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Cultural differences between two main land user (pastoralists and crop farmers) may hinder smooth functioning of approach. Pastoralists are predominantly Moslems while farmers are Christians. So possibilities of clashes over religious values e.g. Moslems don't drink alcohol or eat pork which may be served during gatherings.

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

This approach does not depend on availability/access to financial resources and services.

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Presently the institution set up by law at the level of every sub division to adjudicate farmer-pastoralists' a conflict is the Agro-Pastoral Commissions (APC) which have been dubbed as corrupt and inefficient in handling these conflicts. Some are even known to help perpetuate these conflicts for their selfish ends. The members of these APCs may see in this new approach the end of their prerogatives, since conflicts will no longer be brought to them as farmers and pastoralists try to settle their conflicts amongst themselves without recourse to a third party.

ການຮ່ວມມື / ການປະສານງານຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ອໍານວຍ

The success of this approach is critically hinged on collaboration between the main local actors - usually farmers and pastoralists - and also the facilitation skills of the 'Paralegals' and 'Community Resource Volunteers' of MBOSCUDA, the community-based organization facilitating the emergence of this approach.

 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Absence of collaboration between the main local actors (farmers and pastoralists) will greatly hinder the smooth functioning of dialogue platforms.

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ອໍານວຍ

This approach has yet to get formal backing from the state. This formal backing can only come when it is recognised in the state laws.

ນະໂຍບາຍ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Too much reliance on animal health care to the detriment of rangelands science and governance in government policy. This pre-dates independence and even continues up to recent times where efforts have been oriented towards the reinforcement of veterinary infrastructure, with little concern about facilitating the emergence of structures at the local level for negotiating multiple and complementary uses of resources.

ການປົກຄອງທີ່ດິນ (ການຕັດສິນໃຈ, ການປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ)
 • ອໍານວຍ

This decentralization of decision- making, implementation and enforcement creates an enabling atmosphere for the emergence of community dialogue platforms. Also, the land tenure system of the country is under review and it is hoped that the draft provisions creating and recognizing dialogue platforms will be maintained.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ອໍານວຍ

The presence of paralegals and 'community resource volunteers' from MBOSCUDA, a local community-based organization, facilitates the emergence of dialogue platforms. They provide support in terms of training and backstopping, and also carry out monitoring and evaluation.

ຕະຫຼາດ (ໃນການຊື້ວັດຖຸດິບ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນ) ແລະ ລາຄາ
 • ອໍານວຍ

n.a. since this is an institutional measure.

 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

n.a. since this is an institutional measure.

ວຽກ, ມີກໍາລັງຄົນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

The DP members render their services pro bono (free of charge). This calls for extra effort and sacrifice on their part. They can be hindered in offering these services if they also have their own private and personal matters to attend to, such as working in their fields to tend crops or animals.

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Rangeland users: pastoralists and farmers.

Pastoralists and farmers drawn from the communities, because of their integrity, constitute members of dialogue platforms. They look into conflicts presented to them by local people to mediate and find low stake solutions for them.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ

Mbororo Social, Cultural and Development Association (MBOSCUDA).

Facilitated the emergence of this approach by organising and sponsoring capacity building workshops for DP members through their consultants and also paralegals and community resource volunteers, who closely follow-up the functioning of DPs.

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ

Consultants .

Consultants were brought in to train DP members in conflict management, leadership skills and group dynamics.

 • ນັກຄົ້ນຄວ້າ

Researchers.

Compiling and documentation of practice.

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

Cameroon government.

Called upon to recognize/formalize this low stake conflict mediation/resolution approach.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ

SNV Netherlands Development Organisation. Village Aid - a UK based charity. Comic Relief - UK based charity.
Department of International Development (DFID) UK.

Provision of funding for programme activities.

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການຮ່ວມມື Because of the endemic conflicts over resource use and access in the community, the local people saw the setting- up of DP as a felt need. So local people, together with MBOSCUDA operatives, jointly analysed the situation and came up with the need to create DPs as a low stake solution to resolving farmer-pastoralists conflicts without the involvement of administrative, judiciary and law enforcement officials who were seen instead to be inefficient and corrupt.
ການວາງແຜນ ການຮ່ວມມື Joint planning sessions between local people and MBOSCUDA operatives were held to map out activities. Locals then designated members from their communities to serve as DPs, and these members were supposed to be of high standing in the communities.
ການປະຕິບັດ ການຮ່ວມມື Activities are implemented by DP members with support from MBOSCUDA operatives (paralegals and Community Resource Volunteers).
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ For now the monitoring/evaluation of DPs is done by Community Resource Volunteers supported by MBOSCUDA with a fuel allowance to go round and backstop the functioning of DPs.

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

During a village or quarter assembly convened by traditional authorities and facilitated by MBOSCUDA operatives, the conflicting relationship between farmers and pastoralists is discussed and participants undertake a firm commitment to work towards improving it. The idea of a dialogue platform as a low stake measure in mitigating and resolving resource access/use is presented and community support and recognition is solicited. Community members are then called upon to designate members (between 12- 14 in number, and with at least 2 to 3 women and youths) to make up a DP for the village/quarter. The DP members are then capacitated to carry out their duties through short courses in conflict management and leadership skills, group dynamics and the existing legal framework on land tenure. They go ahead with carrying out their duties which are then monitored by MBOSCUDA operatives. The improved dialogue in the community - especially between farmers and pastoralists - then fosters the forming of farming alliances between the two groups.

ຜູ້ຂຽນ:

Blasius Azuhnwi

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນຜູ້ດຽວ (ການລິເລີ່ມດ້ວຍຕົນເອງ)
ອະທິບາຍ:

The land users (farmers and pastoralists) spontaneously decide to form alliances among themselves based on their affinities, location etc

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ລະບຸເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານະພາບ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ອື່ນໆ:

Dialogue Platform members of both sexes who are generally adults of high and proven standing drawn from the community.

ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
 • ຫຼັກສູດ
ໃນຫົວຂໍ້:

- Conflict Management.
- Mediation Skills.
- Leadership Skills
- Group Dynamics.
- Existing legal framework.

ຄວາມຄິດເຫັນ:

The capacity of field staff and advisers who basically are the paralegals and community resource volunteers were beefed up with these trainings as well.

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ສູນຄົ້ນຄວ້າ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Follow-up by MBOSCUDA operatives in the farmers' fields to see the effectiveness of conflict resolution outcomes arrived at by DPs.

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ຫຼາຍ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ອະທິບາຍ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ສະມາຊິກ ແລະ ອື່ນໆ.

The Dialogue Platform members’ capacities have been built on resolving conflicts.
MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) capacity has been built to function as a better community grassroots support organisation.

ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

These refresher courses gave participants the opportunity to share best practices and identify key weaknesses in mediating farmer-herder conflicts.

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

A conflict database to ensure effective monitoring of the outcomes of the project and capture trends of conflicts in the Region has been put in place and hosted by MBOSCUDA.

ຖ້າແມ່ນ, ເອກກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍ່?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

This database is updated on a trimester basis with information which DP members give paralegals and community resource volunteers. They intend collate and pass it on to Regional Agro-pastoral Officer at the MBOSCUDA's (Mbororo Social and Cultural Development Association) regional office in Bamenda where the data base is hosted.

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • 10,000-100,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

This has been mainly from international charities and donors such as: mainly Big Lottery Fund through Village Aid but also other UK charities e.g. United Purpose; Front line Defenders; Comic Relief; Guernsey Overseas Aid Commission; Charles Heywood Foundation and Evan Cornish Foundation but also individuals e.g. Veronica Wigley and Oliver Maxwell Sawyer of the UK.

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

This was mostly in terms of stationery (files, paper, pen and papers) for the functioning of DPs provided by MBOSCUDA. This stationery is mostly used in documenting the proceedings and outcome of DPs mediation efforts.

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ເຄື່ອງມື ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ Didactic material (files, rim of papers, pen and papers)
ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ການອາສາ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

The services of DP members is on pro bono basis. .

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5.5 ສິ່ງຈູງໃຈ ຫຼື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ

ການສົ່ງເສີມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ສະໜອງສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ວິທີທາງ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນທ້ອງຖີ່ນ, ໃນການປັບປຸງ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

This approach has greatly empowered local land users who increasingly do not have to turn to third parties (traditional authorities, administrative and judicial authorities or law and enforcement officers) to adjudicate in land use conflicts but seek recourse in Dialogue Platforms.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເປັນຫຼັກຖານ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Decisions are being made at the local level by Dialogue Platform members who are in tune with the local realities

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

An interesting and beneficial outcome of DPs has been the emergence of stronger integrated farming systems, strengthening synergies between crop farmers and pastoralists known locally as “Alliance Farming” which is win-win for both crop farmers and pastoralists.

n.a

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືດຍົງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

From the farming alliances that have developed as an outcome of the implementation of this approach, community members are engaging in more sustainable ways of growing crops, as farmers make use of dung and urine from cattle and don't have to rely only on chemical fertilizers.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Capacities were considerably improved through the courses that the various stakeholders received; the conflicts that the DPs resolved in practice, considerably improved their capacities

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ, ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Conflicts between land users have decreased in numbers, frequency and intensity as community members have come to see the need for mutual co-existence of two farming or land use systems (crop farming and livestock production).

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Conflicts have considerably decreased in project communities.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

The Mbororos who are the cattle- rearers have come to gain in confidence and overcome the low self-esteem they had in themselves, and also the poor perception other communities had of them.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ຄວາມສະເໜີພາບ ຂອງບົດບາດ ຍິງຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

For inclusiveness, it is statutory that at least 3 members of the Dialogue Platform are women. This is particular important in Mbororo communities where women face double marginalization - for being women and for living in predominantly patriarchal societies, and also for being pastoralists who still live on the fringes of society.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊຸກຍູ້ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມ / ຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

For inclusiveness, youths are statutory members of dialogue platforms.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດປັບປຸງ ປະເດັນການຖືຄອງທີ່ດິນ / ສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Pastoralists’ rights have been strengthened by this approach. The rights they have over the rangelands they inhabit and use for their livelihood were mostly usufruct rights, but farmers increasingly through this approach and its related technology - the Alliance Farming - acknowledge the other rights (such as right of management) that pastoralists have over the rangelands they inhabit. They are no longer looked upon as 'strangers' by farming neighbours because of their late settlement in the North West Region of the country.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຫຼື ປັບປຸງໂຄສະນາການໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

With the improved social climate between pastoralists and farmers, more time can be devoted to agriculture.

n.a.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າ ແລະ ສາຂາພິບານໄດ້ບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

The improved social climate has led to community members jointly engaging in projects such as catchment area protection for water supplies.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານ ແບບຍືນຍົງຫຼາຍຂື້ນບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Biogas use by community members has increased as some of dung is used as input for the biogas plants which generate energy for domestic use.

ການນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ ໄດ້ປັບປຸງ ການຈ້າງງານ, ໂອກາດ ໃນການສ້າງລາຍຮັບບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Community members, because of reduced conflicts, have time to gainfully engage themselves in their farm enterprises, diversify their livelihood options as well such as engage in other business activities.

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ

Stronger integrated farming systems strengthening synergies between crop farming and pastoralism.

 • ການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

Resolving conflicts which were preventing harmonious co-existence between the two land use forms, the farmers and pastoralists.

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

A present trend observed is where farmers and pastoralists go ahead to resolve conflicts among themselves even without the intervention of DPs - indicating that the approach is sustainable.

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
It has opened up dialogue between farming and pastoral communities, who for the most part were “at daggers drawn”. This has improved social cohesion between the two, as seen in the emergence of mutual beneficial farming alliances between farmers and pastoralists.
In cases of compensation for crop damage or injury/death of animals, this is handed to the victim and not to administrative or judiciary authorities as is the case with the Agro-Pastoral Commissions, the statutory institution that arbitrates conflicts between farmers and pastoralists.
It has allowed them the possibility of avoiding uncertainty, time, cost and stress in going through the Agro-Pastoral Commissions or the courts.
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Low stake conflict prevention/ resolution mechanism compared to the present one involving the intervention of administrative, judiciary or law enforcement officials which has proved to be ineffective and fraught with corruption. It is workable, affordable and adaptable to local realities.
It has created an enabling environment for the emergence of mutually beneficial farming relationships and considerably reduced the hostility between the two major land users - pastoralists and farmers.
Quite informal, voluntary and flexible.

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
DP members will want some form of compensation for their time and effort. Putting in place a local mechanism to help compensate DP members for their time and effort.
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Not yet recognized by law and so decisions taken by DPs are not legally binding. Recognition and or formalization will go a long way to make them legally binding.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

Observations during field visits.

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

Collected the views of about 30 different farmers and pastoralists during field visits to DP sites in focus group interviews.

 • ສໍາພາດ ຊ່ຽວຊານ ການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Conducted interviews with 4 SRM specialists at MBOSCUDA on 5 different occasions.

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Breakthrough (A publication of MBOSCUDA vols 1,2,3 and 4

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Free from MBOSCUDA office

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Making Rangelands More Secure in Cameroon, ILC Rangelands Series, Issue Paper 8, by Blasius Azuhnwi

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Free from ILC Rome

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Mid Term Evaluation Report of 'In Search of Common Ground' for Farmer-Grazer Conflicts in the North West Region of Cameroon. August 2016 by Nchinda Valentine, Che Marcellus, Tata Precillia Ijang, Shidiki Abubakar & Chi Napoleon

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Free from MBOSCUDA

7.3 ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດໃຊ້ອອນໄລນ໌

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Website of Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA)

URL:

http://www.mboscuda.org/

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ