ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2143)

Contour Trench Bund
technologies

Contour Trench Bund [Afghanistan]

Contour trench bund applied on contour lines of moderate slope to trap run-off to improve infiltration and reduce flash floods.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Community bakery
technologies

Community bakery [Afghanistan]

A sustainable option for bread baking and reducing shrub consumption

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Stone wall
technologies

Stone wall [Afghanistan]

Contour stone walls constructed on moderate to steep slopes to retain water and sediments and trap snow.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Passive Solar House (PSH)
technologies

Passive Solar House (PSH) [Afghanistan]

A clean energy technology for converting solar energy into heat for warming homes.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Kanda
technologies

Kanda [Afghanistan]

A traditional underground water tank carved out of rocks to collect rainfall and snow water and reduce evaporation losses.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Contour Tied Trench
technologies

Contour Tied Trench [Afghanistan]

Trenches with soil bunds constructed in a tied manner along contour lines to trap surface runoff and sediments from degraded uplands

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Community-Based Watershed Management
approaches

Community-Based Watershed Management [Afghanistan]

Sustainable implementation of watershed management through appropriate SLM technologies, formation of organizational structures and capacity building of stakeholders

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery