ລາຍລະອຽດ ຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້

Homayoun

ນາມສະກຸນ

Afshar

ແບບສອບຖາມ