ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System. [ເຊນ ລູເຊຍ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Saint Lucia

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 91%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System.

ປະເທດ:

ເຊນ ລູເຊຍ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Saint Lucia

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ
 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ພື້ນທີ່ປູກໄມ້
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ
 • ການປັບຕົວ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

A Rainwater Harvesting (RWH) Demonstration System
which will promote a simple and low-cost water supply technology
which can provide water of an acceptable quality. This would complement
the current water scheme and ensure the reliability of
water supply within the Fond D’or watershed, particularly during
the dry season and periods of induced and natural drought. This
activity would include needs assessments; training of contractors;
construction of 20 RWH units at homes, schools, community centres,
health centres, sporting facilities, etc; community awareness
exercises; and an evaluation of the economic and other major
impacts on demonstration households|

ສະຖານທີ່

Fond D'Or Watershed

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

4650.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

8624.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

The area is characterised by hills and valleys,ranging in topography of 0-50 degrees.|
Climatic predisposition of the area - Subtropical life
zone.The Fond D’Or watershed is the second largest in St. Lucia and comprises
approximately 9860 acres or 3990 hectares. Approximately 23% of the watershed
is under protection - Government Forest Reserves which are located in the upper
watershed. The Fond D’Or watershed is among the seven (7) of the 37
watersheds in St. Lucia that are an important source of water supply. The most
extensive area of natural forest is located along the northern
According to the land capability map of St. Lucia (OAS 1988) only 11.3% of and in the watershed falls under productive or prime agricultural land classes
(I, II, III).|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

The control of land by a single or few land owners dates back to the plantation era. There have been some
interventions including the MVDP project which to sought to reallocate land to
the local community for farming purposes while at the same time maintaining
the commercial agricultural core. The project also targeted the housing sector by making available sites and service schemes in settlement expansion areas and regularized as far as possible existing spontaneous settlement areas.
The area benefits from a strong economic base in agriculture.There are close
to1000 commercial banana farmers in the District of which the majority are
located in the Fond D’Or watershed. The community has some experience in agro processing - the well known Aunt Lucie processing plant was located in Grande Ravine.
The strong spirit of togetherness of the people of the watershed notwithstanding their geographic location within 10 settlements was seen as a strength. This is manifested in the existence of several local community based groups and organizations historically and currently.Unemployment in the watershed is high especially among the youth and
outside agriculture and the distributive trades; while other sectors are at the rudimentary stage of development.

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

NA

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

The rational of revisiting this traditional system has to do with the reduction of the general quality and quantity of water present within rivers and streams,within the boundries of the Fond D'Or Watershed.Also,this practice,assists in water storage during periods of drought.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

Drought and inadequate potable water supply

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

A Rainwater Harvesting Study was conducted and implemented by the IWCAM project and its design and recommendations implemented. The objectives of this system is to serve as a back up to augment household water supply and to safeguard  the health of community members, within the project area. |

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Selecting households to implement rainwater harvesting system and establish system for demonstration purposes.
A rainwater harvesting Study was conducted within the watershed to determine feasibility of establishing system within the project area.||
Public awareness and sensitisation activities were conducted to involve and help improve on the knowledge base of community members.
Training activities were conducted to increase capacity of the members of the community,in terms of establishing the system.|

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

It consist primarily of a guttering, storage tank and fuel pump.The basic operations of this system are as follows;
(a)When rain falls the water is diverted from the roof to the guttering.
(b)After diversion to the guttering the initial flow is flushed for debris etc.
(c)After lushing, the water then flows into the storage tank .
(d)The water is then treated with chlorine , then pumped as needed, throughout the household.
NA

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


IWCAM Demonstration Project;Saint Lucia.|Mabouya Valley,Dennery.

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

Fond D'Or Watershed Management Committee.(FDWMC)

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Fond D'Or Watershed Management Committee. (FDWMC)|Local Building Contractors.|Ministry of Health.(Health Centres)|Local Community Groups.|Ministry of Education.(Local Schools)|Ministry of Sports.

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

The local contractors were trained to establish these systems at various locations within the watershed.(Homes, schools, community centres,health centres, sporting facilities, etc).The Fond D'Or Watershed Management Committee was integrally involved in the development,introduction and implementation of the system.The other stakeholders,Schools, Health Centres etc,are beneficiaries of the system,as the RWH system were established within their compounds for use.Also,these beneficiaries may serve as an important source of information, as regards its use and functions. |

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

Although this is not a new idea, because traditionally St. Lucians have always collected rainwater, especially in remote areas, where it was difficult to obtain pipe-bourne water, the system has been modified.|

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

The benefit of having an alternative source of water for domestic use can improve on the socio-economic living conditions of people within the community.
This system can help to ease the pressure on demands for potable water from reservoirs by residents,thus making more water available for additional developmental projects.|

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

As I mentioned earlier,this practice is important,especially as it relates to periods of drought, where, whenever rainfall events occur, water can be captured and stored for household use. |
This best practice has a positive impact in relation to Climate Change adaptation.Due to this practice,the effects of drought is mitigated to some extent,since this provides an alternative source of water for various domestic requirements. |
This practice may not contrtibute to the reversal or improvement of the negative impacts of climate change because it is basically adaptive by nature.

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

The water quality of the Fond D’Or River and consequently Fond D’Or Bay is
a serious concern. The IWCAM project over the past 2 years has set up water
quality stations along the rivers in the Mabouya Valley. Most are seriously
• Declare the area around the new proposed Intake a forest reserve in accordance
with the Forest Soil and Water Conservation Act, to safeguard water supply
and integrity.
|
The adequate supply of quality potable water is a chronic and serious problem
in the Fond D’Or watershed, notwithstanding the size of the watershed
(second largest in the island) and low population density. Water supply from
the current system lags behind the current demand. Based on the population
of 10,000 people the current water demand is 60 litres per person or 6.91l/s.|
A recent study conducted under the IWCAM project by Massachusetts
Institute of Technology (2008) revealed that the watershed has the capacity to
supply current and future water demands (current – 25 years) but not via the
current supply system. A major new intake in a location of adequate supply,
along with supporting infrastructure, is proposed at Tournesse (tributary of
Riviere Du Mabouya).
(IWCAM 2008)
Source: IWCAM Water Supply Study|

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

The system does not require an excessive number of human resources to establish and maintain.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

. This system is practical and reliable once there is rainfall and the equipment continues to function properly. Also, in the long run, it can reduce on water expenses for households,therefor cost efficient.|

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

The system is very easy to establish and can be replicated successfully within other areas with very little difficulties.

ພາກທີ 8: ຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ຂໍ້ທີ 1

ຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ໃນຂໍ້ 1

Commitment date: 38355.0

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ