ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2073)

Soil pH management
technologies

Soil pH management [United Kingdom]

Acidification treatments were applied to improved pastures in an attempt to restore plots to a semi-natural state

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Tandra Fraser