ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (465)

Community-Based Watershed Management
approaches

Community-Based Watershed Management [Afghanistan]

Sustainable implementation of watershed management through appropriate SLM technologies, formation of organizational structures and capacity building of stakeholders

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Restoration of traditional pastoral management forums
approaches

Restoration of traditional pastoral management forums [Angola]

The transhumance pastoral communities of Southern Angola traditionally held gatherings of chieftains and community leaders to discuss management of commonly held pastoral resources. However, the conflicts of the last century led to the breakdown in traditional governance and the majority of the traditional management systems were abandoned. The RETESA Project ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Nicholas Euan Sharpe
The 'Triple bottom line'
approaches

The 'Triple bottom line' [Australia]

A new expression used by agriculturalists in Australia to explain why farmers change practices: the 'triple bottom line' implies economic, environmental and social concerns.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Anthony J. Webster
Peer to Peer Pass-on Approach with Women
approaches

Peer to Peer Pass-on Approach with Women [Bangladesh]

Terre des hommes and Greendots introduced the Peer to Peer pass-on system to enable women's groups in Bangladesh to spread the Keyhole Garden technique within their communities with the aim of enabling year-round homestead vegetable production despite the risk of flooding and tidal surge.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ John Brogan