ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (494)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)
approaches

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kukiat SOITONG
Community-Based Watershed Management
approaches

Community-Based Watershed Management [Afghanistan]

Sustainable implementation of watershed management through appropriate SLM technologies, formation of organizational structures and capacity building of stakeholders

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Restoration of traditional pastoral management forums
approaches

Restoration of traditional pastoral management forums [Angola]

The transhumance pastoral communities of Southern Angola traditionally held gatherings of chieftains and community leaders to discuss management of commonly held pastoral resources. However, the conflicts of the last century led to the breakdown in traditional governance and the majority of the traditional management systems were abandoned. The RETESA Project ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Nicholas Euan Sharpe
The 'Triple bottom line'
approaches

The 'Triple bottom line' [Australia]

A new expression used by agriculturalists in Australia to explain why farmers change practices: the 'triple bottom line' implies economic, environmental and social concerns.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Anthony J. Webster
Community-based approach in Erosion Control
approaches

Community-based approach in Erosion Control [Azerbaijan]

The unsustainable use of pastures and forest areas leads to erosion, degradation, desertification and loss of biodiversity in high mountain areas of the South Caucasus. In the village Ehen in the Ismayilli district in Azerbaijan, a community-based approach for erosion control was developed in a participative way. Together with village ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Hanns Kirchmeir
Peer to Peer Pass-on Approach with Women
approaches

Peer to Peer Pass-on Approach with Women [Bangladesh]

Terre des hommes and Greendots introduced the Peer to Peer pass-on system to enable women's groups in Bangladesh to spread the Keyhole Garden technique within their communities with the aim of enabling year-round homestead vegetable production despite the risk of flooding and tidal surge.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ John Brogan