ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

Disability inclusive Disaster Risk Reduction
approaches

Disability inclusive Disaster Risk Reduction [Bangladesh]

The disability inclusive approach is centered around the meaningful contribution and leadership of persons with disabilties during the entire project management cycle, from the planning stage to the evaluation of the impact of a project. It contributes to empowering them to overcome social exclusion and recognizes their needs and priorities ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Subir Saha
Early Warning Message Dissemination
approaches

Early Warning Message Dissemination [Bangladesh]

An effective system for dissemination of early warning messages was established among the vulnerable communities in Chars (riverine sandy islands) of Gaibandha district, Bangladesh, in order to strengthen their coping mechanisms and reduce loss and damage caused by floods.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ TUHIN SAMADDAR
SLM Focal Village
approaches

SLM Focal Village [Bhutan]

Focused support to a single village community to promote the widespread integrated implementation of SLM interventions.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Karma Dorji
Land Management Group
approaches

Land Management Group [Bhutan]

Land Management Group uniting all households in a community to plan and implement SLM and cash-generating activities

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Karma Dorji
Natural Resource Mangement Group
approaches

Natural Resource Mangement Group [Bhutan]

Natural Resource Management Group consisting of village representatives to advocate, plan and implement SLM activities at geog level

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Karma Dorji