มีเพียงแค่ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่แบบสาธารณะที่สามารถมองเห็นได้

ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา (548)

Pits
approaches

Pits [China]

The pits are constructed by hand on steep slope by government investment.

  • ผู้รวบรวม: Baoyuan Liu
Falling Water Dam
approaches

Falling Water Dam [China]

The falling water dams are widely built in the middle reach of the Yellow River, the typical dams are filled with dense slurry by water flow from upland. The approach is implemented mainly by government investment.

  • ผู้รวบรวม: Yan ZHANG
Subsoiling
approaches

Subsoiling [China]

Subsoiling with mulching is one of the conservative tillage using subsoiling plough to loose subsoils with surface soil undisturbed.

  • ผู้รวบรวม: Zhanguo Bai
Zero Tillage
approaches

Zero Tillage [China]

Zero tillage approach was developed to protect the soils from sealing rainfall, to achieve and maintain a open internal soil structure, to enhance biological processes in the soil, and to develop a means for safe disposal of any surface runoff that nevertheless will occur.

  • ผู้รวบรวม: Zhanguo Bai
Solar Stove for Rural Communities
approaches

Solar Stove for Rural Communities [China]

Solar stoves use solar energy for cooking, featuring environmental-friendly, zero pollution, low cost, easy operation and maintenance, safe and convenient use, saving firewood, etc. To operate the stove, adjust condenser aiming at the sun with the spot on stove or other objects to be heated.

  • ผู้รวบรวม: Anna Schuler
Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities
approaches

Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities [China]

A campaign of “One digester with three facilities”, launched by the government and promoted by demonstration, is going on Jingyuan County of Gansu Province. This campaign is aimed at improving biogas digester and three facilities used in the kitchen, animal house and toilet.

  • ผู้รวบรวม: Anna Schuler