เทคโนโลยี SLM

เทคโนโลยี SLM เป็นการปฏิบัติภาคสนามที่ควบคุมการเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มผลผลิต และ/หรือการบริการระบบนิเวศอื่น ๆ

ดู เพิ่ม

แนวทาง SLM

แนวทาง SLM หมายถึงวิธีการที่นำเอาเทคโนโลยีสำหรับ SLM หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างไปปฏิบัติใช้ รวมถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นต้น

ดู เพิ่ม

การปฏิบัติของ UNCCD PRAIS

Archived PRAIS SLM best practices, as previously shared through the UNCCD PRAIS system in the UNCCD reporting process.

ดู
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ดู เพิ่ม

เพศ

Tool for assessing gender-responsiveness of SLM Technologies and Approaches.

ดู

Economics

Analysing the Costs and Benefits of Sustainable Land Management Technologies.

ดู

Sand and Dust Storm

Sand and Dust Storm (SDS) relevant SLM Technologies

ดู

Drought

Drought relevant SLM Technologies

ดู

LDN

Tools and methods for monitoring, validating and implementing land degradation neutrality

ดู