เทคโนโลยี

Intercropping of grass and corn to increase soil organic matter [เนเธอร์แลนด์]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Gras onderzaai bij mais (NL)

technologies_1248 - เนเธอร์แลนด์

สมบูรณ์: 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Smit Annemieke

Wageningen Environmental Research (Alterra)

เนเธอร์แลนด์

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Leever Henk

HOEDuurzaam

เนเธอร์แลนด์

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Rienks Willem

Rom3D

เนเธอร์แลนด์

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Provincie Gelderland - เนเธอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Hoe Duurzaam - เนเธอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Ministerie van Economische Zaken - เนเธอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Vitens - Laat Water Voor Je Werken - เนเธอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Wageningen Environmental Research (Alterra) - เนเธอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Grass intercropping on corn fields

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Italian rye grass is sown when the corn has grown to knee height, and has not yet developed a closed cover. The grass is plowed into the soil several months after the harvest of the corn crop.

Purpose of the Technology: The purpose of the technology is to enable a good growth of the catch crop (the grass) and to increase root biomass production after the corn is harvested. This will contribute to the organic mater content of the soil, and reduce the leaching of nitrogen and potassium. After underplowing of the grass, the nitrogen and potassium will be released to the soil and become available for the next crop.

Establishment / maintenance activities and inputs: When corn is well established (between 30-60 cm height), grass is seeded between rows. A special seeder is required. Tractor must have tires that fit between corn rows. Grass germinates, but growth is reduced as corn matures and creates shade. When corn is harvested, grass continues to grow as a winter catch-crop. Some years, grass is sprayed with fertiliser to increase mineralisation. Grass is cultivated into the soil in early spring.

Natural / human environment: Multi-functional rural area with land use for agriculture, recreation, residence and nature. Dairy agriculture in small farms for Dutch standards combined with arable cropping. High livestock density.
Undulating landscape with cover sands and clayey and loamy sediments. Podzols and cambisols developed in sandy substrate. The area also has patches of anthroposols, soils enriched in Medieval times with manure and organic residues. Phosphate and nitrogen levels in these soils are in general high.
Mean monthly temperature varies between 2 and 17°C. The long-term mean annual precipitation is between 800 and 825 mm, with the lowest amounts in spring, and the highest in autumn. The long-term average annual precipitation deficit is between 200 and 240 mm.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เนเธอร์แลนด์

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Gelderland

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Haarlo - Oude Eibergen

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

0.94

แสดงความคิดเห็น:

Boundary points of the Technology area: Left: 52.098865, 6.563182
Right: 52.095031, 6.634282
Top: 52.111764, 6.589390
Bottom: 52.081761, 6.620607

Total area covered by the SLM Technology is 0.94 km2.

94 ha over 32 fields. 20 farmers applied this technology.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

The land users's initiative was through the application for the project Healthy Sand by a group of farmers. During the Gezond Zand Project the group organised themselves in the Foundation HOEDuurzaam. The project ran from 2012-2014 and is followed by the new project BodemRijk.
The external initiative was from the drinking water company Vitens and the Province of Gelderland in the same period.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • cereals - other
 • fodder crops - grasses
 • root/tuber crops - potatoes
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 250Longest growing period from month to month: March - November

Is intercropping practiced?

ใช่

If yes, specify which crops are intercropped:

Intercropping of grass and corn to increase soil organic matter

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): The main soil threat in the Olden-Eibergen Case Study area is the gradual decline of soil organic matter stocks. On average, agricultural fields have lost up till 5.4% of organic matter in the last 10 years according to farmers. This threatens the agricultural potential of the soil as well as its water holding capacity, and its potential to buffer leaching of nutrients and pesticides. In the long term, agricultural productivity will fall, costs of agricultural inputs such as manure, fertilizers, pesticides and irrigation will increase and the additional costs for cleaning drinking water withdrawn from ground water will rise.

Major land use problems (land users’ perception): The group of farmers in the area experience declining crop production, problems with too dry and too wet soils, and decreasing organic matter content in soil due to long-term monocultures of maize, the use of pig manure and legislation forcing farmers to process or export manure from their farms.

Grazingland comments: Nothing filled in in this section, since the technology applies specifically to maize cropping.

Type of grazing system comments: Nothing filled in in this section, since the technology applies specifically to maize cropping.

3.4 การใช้น้ำ

แสดงความคิดเห็น:

Water supply: rainfed, mixed rainfed - irrigated

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • Intercropping

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: cover cropping, green manure, rotations / fallows

Type of vegetative measures: aligned: -linear

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content

Secondary types of degradation addressed: Pc: compaction, Hq: decline of groundwater quality

Main causes of degradation: soil management (ploughing for renewal of grassland or rotation to arable cropping), governance / institutional (Stricter manure legislation since January 2014 deriving from the EU Nitrates Directive has forced farmers to process part of the manure from their farms on-farm, or to export it from their farms.)

Secondary causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (long-term monoculture of maize and intensive cropping of seed potatoes)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

Secondary goals: prevention of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

After the corn crop is growing, a tractor with a seeder sows Italian Rye-grass seeds between the rows of corn. The grass seeds are sown in strips parallel to the corn rows. The corn rows are 0.75 metres apart. The grass strips are usually between 0.50 and 0.60 metres wide, but this is according to the farmer's preference. this means that a spacing of between 0.075 and 0.125 metres remains bare on each side of the grass strip, between the grass and the corn.

Location: Haarlo - Oude Eibergen. Gelderland

Date: April 8 2015

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Technical knowledge required for agricultural contractor: high (technical skills are required from an agricultural contractor with a special machine to sow the grass in the already standing maize crop.)

Main technical functions: increase in organic matter, increase of biomass (quantity)

Secondary technical functions: improvement of ground cover, improvement of topsoil structure (compaction), increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase / maintain water stored in soil, improvement of water quality, buffering / filtering water

Cover cropping
Material/ species: Italian rye-grass
Quantity/ density: 25 kg/ha
Remarks: Between corn rows width 0.075-0.125 m bare space.

Green manure
Material/ species: Italian rye-grass
Quantity/ density: 25 kg/ha
Remarks: Between corn rows width 0.075-0.125 m bare space.

Rotations / fallows
Remarks: The Italian rye grass is worked into the soil ca 5 months after the harvest of the maize.

Aligned: -linear
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): not applicable
Width within rows / strips / blocks (m): 0.75-1.25

Grass species: Italian rye grass

Slope (which determines the spacing indicated above): not applic%

ผู้เขียน:

Jason Stuka, Niemeijerstraat 26-II, 6701 CT, Wageningen, The Netherlands

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Euro

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

0.94

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

255.70

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Buy a seeder

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Seeder Machine 1.0 5327.05 5327.05
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 5327.05
Total costs for establishment of the Technology in USD 5667.07
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 0 month(s)
Life span of the seeder: 6 years

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Seeding After corn is established
2. Fertilizer Every other year

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Machine use ha 1.0 117.2 117.2 100.0
วัสดุด้านพืช Seeds ha 1.0 42.62 42.62 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Fertilizer Hired(machine+fert) ha 1.0 9.06 9.06 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 168.88
Total costs for maintenance of the Technology in USD 179.66
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Specific tractor to perform grass undersowing (seeder), tractor, sprayer/applicator

To seed the Rye-grass strips between the corn rows. Done a few months after the corn is seeded.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

New equipment (Seeder) - The seeding and fertilizer applications are hired from a company. The company purchases the new equipment to seed between the corn rows.
The greatest determinate factor to the land users are then the cost of hired machine hours.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

182 days of precipitation annually

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: temperate. Mean monthly temperatures vary between 2-17 °C (LGP 240-269 days, mean monthly temperatures vary between 2-17 °C)

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitudinal zone: 0-100 m a.s.l. (up to 45 metres a.s.l.)
Slopes on average: Flat and gentle (Only incidental)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil depth on average: Deep (A and B horizons up till 40 cm in Gleyic Podzols and Umbric Gleysols (ca 75% of the area) Hardly any soil organic matter below 15 cm. Rooting depth is up to 80 cm) and very deep (Deep topsoils rich in organic matter in the Fimic Anthrosols (12% of the area))
Soil texture is coarse/light (Most soils have a sandy texture due to the substrate consisting of cover sands) and medium (Soils in former creek valleys contain loam (Umbric Gleysols))
Soil fertility is low (most soils have a low fertility due to the sandy substrate (specifically the Gleyic Podzols, ca 40% of the area)) or very high (in Fimic Anthrosols originated due to application of farmyard manure since medieval times (12% of the area))
Topsoil organic matter is medium-high (The purpose of the pilot project is to increase soil organic matter)
Soil drainage/infiltration is good (deep ground water table (H > 40-80 cm; L>120 cm) in the sandy soils on thick substrate of cover sands (in 65% of the area)) and medium (shallow groundwater tables in the Umbric Gleysols (35% of the area))
Soil water storage capacity is very high (in the Fimic Anthrosols with high SOM in the topsoil) and medium (in the other soils, varying with the soil organic matter content)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ground water table is <5m (in all soil types the highest level of the groundwater table during the year is <140 cm below the soil surface. The lowest level can be lower than 120 cm)
Availability of surface water is medium (from small rivers (De Berkel) and creeks)
Water quality (untreated) is poor drinking water (treatement required - levels of the pesticides Bentazon, and MCPP in the groundwater have incidentally exceeded the norms for drinking water production between 1985 and 2009.)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Soil biodiversity is high in the Fimic Anthrosols.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: Most outdoor farm operations are completed by men.
Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: negative
100% of the land users are average wealthy and own 100% of the land.
Off-farm income specification: Some farmers are contractual workers. Wives of farmers often have a job, e.g. at the municipality, craft work. No B&B activities or educational services.
Market orientation: Mixed (Maize is completely used to feed cows (max 20% of the area is allowed under maize); other arable crops are sold to the market. Dairy production is commercial.)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

15-50 ha 6 land owners (source: geoinformation from the project gezpnd Zand)
50-100 15 land owners (source: geoinformation from the project gezpnd Zand)

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

All agriculture land is owned or rented by individual farmers. Some farmers lease their land to other farmers. Leased land is less well managed, resulting in lower organic matter contents. Investments in SLM would lead to a higher renting fee, or the land owner taking the land back in exploitation.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected increase of maize production: to 6-7 tonnes/ha. Not proven yet.
Possible competition between crop and grass. Not shown yet.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Only for farmers with fields at higher elevations and drier soils.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Saves seeding winter crop in autumn.
Added planning, but work is hired.
Undersowing of grass in the standing maize crops requires specific skills.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Created farmer's foundation.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Farmers understanding ecological impacts of farming practices and organic matter in soils.

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Farmers collaborating with water company.

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dairy farmers have learned more about the importance of soil organic matter for their production systems, and about the consequences of soil management on soil organic matter and other aspects of soil health. This learning was brought by the exchange of knowledge between farmers and experts, and between farmers themselves. Farmers also profited from services provided to them by the farmers' foundations: shared investments (e.g. in the manure separator) and support in the application for subsidies to finance the SLM measure.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Insignificantly more water transpiration.

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet. Little to no slope.

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Insignificantly more water transpiration.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet. Claimed by some farmers already.

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Not measured but observed on photographs.

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Not measured but observed on photographs.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Possibly. Not proven.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Expected. Not proven yet.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

No modifications to the technology in response to climate change.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

เป็นกลางหรือสมดุล

แสดงความคิดเห็น:

Farmers are subsidized for seeding rye-grass between corn rows. If not subsidized, they are unlikely to invest. Few farmers have seen short-term benefits. Their willingness to invest is based on their understanding of the long-term benefits, brought about by the Approach developed in the Project Gezond Zand (and in RECARE).

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

20

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support

20 land user families have adopted the Technology with external material support

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
increases soil organic matter

How can they be sustained / enhanced? annual application of the measure; subsidy to execute the measure
increases maize crop yield in the long term

How can they be sustained / enhanced? annual application of the measure
reduces leaching of nitrogen, potassium and pesticides to the groundwater
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
increases soil organic matter

How can they be sustained / enhanced? annual application of the measure; subsidy to execute the measure
increases available soil moisture
reduces leaching of nitrogen, potassium and pesticides to the groundwater

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Uncertainty of the success or positive effect of the measure.
Uncertainty of negative effects to the crop.
Uncertainty of competition between grass and crop for nutrients and moisture.
Concerns about cost and labour
Uncertainty of hindrance from legislation.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
technology requires hiring of skilled labour and machinery, which is not viable without subsidy in the short term provide subsidy in the first 3-5 years of implementation

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

RECARE_WP3 Report: CS_11_Ouden-Eibergen_v2Annemieke Smit and Simone Verzandvoort2014

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Freeannemieke.smit@wur.nl

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Gezond Zand: Met een verbeterde bodemkwaliteit naar een betere waterkwaliteit Haarloseveld en Olden EibergenBy Willem Rienks and Henk Leever2014

URL:

Freehttp://www.hoeduurzaam.nl/images/gallery/nieuws/Brochure/BrochureHoeduurzaam%20Definitief.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in The NetherlandsArjan Reijneveld2013

URL:

Wageningen University Library http://library.wur.nl/WebQuery/wda/2044057

โมดูล