เทคโนโลยี

Slope erosion control using wooden pile walls [อาร์มีเนีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

technologies_4092 - อาร์มีเนีย

สมบูรณ์: 96%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Mnatsyan Aghasi

+374 (0)96001193

aghasi.mnatsyan@giz.de

GIZ

4/1 Baghramyan Street, 0019 Yerevan, Armenia

อาร์มีเนีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Khachatryan Hrant

+374 94 839083 / +374 91 926092

hkhachatryan84@gmail.com

ESAC NGO, Armenian National Agrarian Univercity

Yerevan, Davit Anhaght 23

อาร์มีเนีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Huber Michael

0043463504144-24

huber@e-c-o.at

E.C.O. Institute of Ecology

Lakeside B07b 9020 Klagenfurt

ออสเตรีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Integrated Biodiversity Management, South Caucasus (IBiS)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

03/10/2018

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

Estabilización de laderas de manera participativa
approaches

Estabilización de laderas de manera participativa [ฮอนดูรัส]

La bioingeniería comprende una serie de técnicas que utilizan materiales vegetativos vivos para prevenir la erosión y el deslizamiento de laderas y taludes. Las obras de bioingeniería se aplican a base de un análisis integrado de riesgo, son de multi-uso en su conjunto, tienen un bajo costo de construcción y …

 • ผู้รวบรวม: Helen Gambon

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Small horizontal wooden structures and terraces on eroded slopes built to mitigate sheet or rill erosion and slow down water run-off. The technology is easy to apply and efficient to mitigate erosion processes of the upper soil layer and to stop small rock falls.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

In the provinces of Aragatsotn and Shirak in Armenia, the weather is cold and temperate with dry summer. Steep slopes, pastures and some autochthonous oak forests make up the area. Farmers make most of their income with grazing by manual labour. The carrying capacity of pastures in the vicinity is regularly exceeded, and they degrade more and more. In order to stabilize the steep eroded slopes, pile walls were established. Pile walls are horizontal constructions along a slope, functioning as erosion control measures by slowing down the superficial water runoff, retaining materials and supporting the rehabilitation of vegetation.
The major advantages are: It is not expensive since mostly locally available materials can be used, and a positive effect can already be observed within a year. Also, the pile walls can be established relatively easy without any need of heavy machinery or specific knowledge and, therefore, allow the involvement of the local population.
In the case of the implementation in Armenia, the exact location for the pilot measures was selected in such a way that grazing activities were almost not impaired. For temporary exclusion of livestock, electric fencing was used. Within the fenced area, pile walls were established in the washed-out rills along the slope to address the water erosion phenomena.
The technical requirements and workload for the construction of a pile wall are relatively low. The needed resources require iron piles, a hammer, wooden logs (or a bundle of branches) and tree cuttings. First, the wooden logs were cut in 1-2 m length to fit into the irregular rills of the slope. After identifying the locations of individual pile walls, the team fixed the logs with iron poles of about 70-100cm length. The distance between the pile walls varies between 1-3m, depending on the topography: the steeper the slope, the closer the distance. The space behind the logs was filled with soil, plant material and rocks to stabilize the construction and to reduce the risk of water washing out the soil and passing below the logs. As a last step, the terraces were covered with hay to provide protection against precipitation and to accelerate re-growth of grass through the seeds contained in the hay residuals.
Community members were surprised how easy and quick the pile walls could be established. A team of two workers established a pile wall within 30 min. Since these areas are usually intensively used and thus are of high importance for the community, even a temporary exclusion from use must be thoroughly discussed and agreed upon.
The measure slows down vertical water-run off and provides steps for cattle. Due to temporary fencing and the application of hay mulch vegetation is recovering on these parts.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

https://www.youtube.com/watch?v=Apt2D9i18a0

ESAC Project Video

วันที่:

27/03/2018

สถานที่:

Argatsotn/Shirak Marz

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

ESAC

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อาร์มีเนีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Aragatsotn and Shirak Marzes (Provinces)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Lusagyugyh, Hnaberd, Ghegadhzor, Saralandj, Mets Mantash

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่กว้าง:
 • กึ่งเร่ร่อน / อาจมีการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย (Semi-nomadism/ pastoralism)
ชนิดพันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์หลัก:

cattle (and sheep)

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

0.89-1.30 pasture load/ha

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การรบกวนดินให้น้อยที่สุด

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

GIZ IBiS

วันที่:

19/11/2017

ผู้เขียน:

GIZ IBiS

วันที่:

19/11/2017

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Required materials for 1 pile wall:
- 2 iron poles (0.7-1m) and a hammer
- 1 wooden log (ca. 4 m, 20-25cm diameter)
- 10-20 shrub cuttings (e.g. Salix species)

Selection of appropriate sites for pile walls (where and how to put them):
The logs are being spread on the slope as indictated in the scheme of the figure. The steeper the slope the narrower the vertical spacing in between (max. 4m, min. 1-2 m). On uneven slopes, place the along the depressions as these are the areas where water-run off is strongest. Parts which show no erosion signs can be left out to not destroy existing vegetation cover. The location of the pile walls is determined by the slope and serves to stabilize the slope at superficial level (10-30 cm). It landslides occur that involve deeper soil layers, this technology is not efficient.

Building process:
After placing the logs, those are fixed with two irons at the end (alternatively wooden posts can be used as well). After fixing the logs, the space behind needs to be filled (slight terracing of the slope). Additionally, either shrub seedlings or living cuttings from species such as willows (ca. 50cm long, 2-5cm diameter) should be integrated. Finally, the open soil should be covered by a layer of 2-5 cm of hay/grass containing seeds and eventually additional seeds (from local species) to promote the re-establishment of vegetation. This has also the benefit that this cover keep humidity in the soil, which is particularly important in (semi-)arid areas.

Species used/density:
At least 20 cuttings per pile wall should be planted. Depending on the survival rates, it can be also more. Shrubs additionally stabilize the slope and are to some extent protected by the pile wall.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

0.15 ha

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • ดอลลาร์สหรัฐ
ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

ca. 20 USD per worker and day (unskilled local workers), 120 USD per day (local expert)

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Selection of eroded sites and size ด้วยการจัดการ anytime
2. Clarification of land user rights ด้วยการจัดการ anytime
3. Calculate amount of logs and irons needed ด้วยการจัดการ anytime
4. Materials check: Local materials and procurement of other materials ด้วยการจัดการ anytime
5. Place logs on the eroded slope (favor depressions where water flows are) ด้วยโครงสร้าง anytime (best in spring and autumn)
6. Fix logs with two iron poles at both sides of the log ด้วยโครงสร้าง anytime (best in spring and autumn)
7. Fill the space behind the log with soil, rocks and (willow) cuttings ด้วยโครงสร้าง early spring or late autumn (willow cuttings without leaves)
8. Flatten the area behind the log (small terracing) ด้วยโครงสร้าง anytime (best in spring and autumn)
9. Use additional hay/grass mulch to cover open soil and add additional seeds ด้วยวิธีพืช best in spring (alternatively in late autumn)
10. If it is grazing area: Fence the area for at least 2-3 vegetation periods ด้วยการจัดการ during grazing period

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Unskilled worker: Implementation of field measures person days 30.0 21.0 630.0 10.0
แรงงาน Skilled expert (Implementation supervision and project management person days 14.0 120.0 1680.0
แรงงาน Transportation costs (truck, experts) rental days 12.0 54.0 648.0 10.0
แรงงาน Administration costs month 1.0 127.0 127.0
อุปกรณ์ Consumables set 1.0 59.0 59.0 10.0
อุปกรณ์ Electric tools set 1.0 424.0 424.0 10.0
อุปกรณ์ P3800 Fence energizer + Box and equipment set 1.0 345.0 345.0
อุปกรณ์ Solar Panel for fence energizer piece 1.0 233.0 233.0
อุปกรณ์ Battery and fence tester piece 1.0 203.0 203.0
วัสดุด้านพืช Cuttings (20 per pile wall) (not used as it is being grazed) pieces
วัสดุด้านพืช Hay/grass for mulch cover (Bales ca.20kg) kg 800.0 0.08 64.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Wooden logs (3m, 20cm diameter) pieces 50.0 17.0 850.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Iron poles (0.7-1m, 10 mm diameter) pieces 150.0 2.1 315.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Electric Fence Polywire m 1300.0 0.3 390.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Electric Fence Corner donut insulator pieces 27.0 1.0 27.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Earth stakes pieces 3.0 22.0 66.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Electric Fence Spring Gate Set piece 1.0 42.0 42.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Wooden Posts pieces 9.0 6.4 57.6 20.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 6160.6
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

GIZ Project

แสดงความคิดเห็น:

Initial costs were comparatively high as it is a pilot project. Thus, staff costs and the procurement of electric fence equipment made costs rather high. If materials can be obtained locally costs go down as far as 23 USD/pile wall (including material and work).

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Regular check of fence ด้วยโครงสร้าง Once per two weeks
2. Installation and deinstallation of electric fence ด้วยโครงสร้าง Once per year
3. Changing the broken posts ด้วยโครงสร้าง once per year
4. Optional refill of stones and/or soil if washed out ด้วยโครงสร้าง twice per year
แสดงความคิดเห็น:

Almost all maintenance activity refer to the maintenance of the electric fence (which is being removed in winter) and needs to be re-established during the grazing period. The pile wall itself does not need maintenance measures.

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Regular check of fence workdays 8.0 21.0 168.0 100.0
แรงงาน Installation and deinstallation of electric fence workdays 8.0 21.0 168.0 100.0
แรงงาน Changing the broken posts workdays 1.0 21.0 21.0 100.0
แรงงาน Optional refill of stones and/or soil if washed out workdays 3.0 21.0 63.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 420.0

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Grazing (if fencing is needed it is the most costly part)

Wooden logs (if bought). This can be turned to zero by either using local wood (if permitted) or bundles of branches of specific species (e.g. willows).

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

521.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

In Aparan, the climate is cold and temperate. Aparan has a significant amount of rainfall during the year. This is true even for the driest month. Precipitation peaks are in May and June.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Aparan, Aragatsotn Marz, Armenia

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

According to Köppen and Geiger, the climate is classified as Dfb (Cold/continental, no dry season, warm summers). Annual mean temperature is 5.2. °C. The warmest month of the year is August, with an average temperature of 16.4 °C. January has the lowest average temperature of the year with -6.9 °C.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

The technology is applicable on hills and steep slopes with an inclination between 10° and 30 (40)°

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

เป็นครั้งเป็นคราว

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

There are substantial amounts of water (seasonally) from water from melted snow of Aragats mountain

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

The area is widely used as pasture and shows some degradation signs (e.g. inpalatable plants spreading, open soil, decreasing number of plant species, spreading of Astragalus). On some slopes, autochtonous oak forests (Quercus macranthera) still exist. The area consists of typical sub-alpine to alpine grasslands with medium species diversity.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

The land owners are the communities in the target region on behalf of community mayors.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The erosion control masures stopped top soil Erosion and Gully Erosion in the pasture land.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The workload for implementing the measures does not pay off within the first view years but is a long term investment in saving soil productivity.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The intervention raised awareness to soil erosion and new technologies have been trained to village stakeholders (pile walls, electric fencing)

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Water run off is decreased and soil moister is increase by better infiltration of water into the soil.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increase of vegetation leads to an increase of evaporation-transpiration.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Water run off is decreased by pile walls and better vegetation cover and soil moister is increase by better infiltration of water into the soil.

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decrease of water run off by pile walls and increased vegetation cover leads to decrease of soil loss.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increase of vegetation leads to more root activity and humus increase by increase of litter.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The stop of grazing and trampling by the fence leads to fast increase of vegetation cover.

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The stop of grazing leads to significant increase of above ground biomass.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

On heavily eroded sites the measure lead to increase of plant species.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increase of above soil biomass increase the risk of grass-fire in autumn during or after the dry season.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

through increased vegetation cover and reduced speed of superficial water-runoff and increase of water capacity of the slope above the village.

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

partially improved through increased vegetation cover and less open soil

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูหนาว เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี
ฝนประจำปี ลดลง
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ร่วง เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี
ฝนตามฤดู ฤดูหนาว ลดลง ไม่ค่อยดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ไฟบนบก ไม่ค่อยดี
แสดงความคิดเห็น:

Seasonal raifall is different, but the annual rainfall has decreased. The impact of technology is minor, since the area is very small.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น:

On the short term there is a significant increase of work load and needed resources to establish the pile walls and fencing the site. Recovery of vegetation, increase of soil carbon content and increase of productivity will need 2-5 years to be effective and give increase fodder yields of the site.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

There are interested households who want to adopt the technology, but indeed there is nobody who implemeted the technology by himself/herself.

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 0-10%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

Due to unavailablity of local seeds, local hay/grass was used to provide mulching cover and add locally adapted seeds
On one site an additional drainage trench was prepared as the soil was very compacted and vegetation cover was completely destroyed. The trench was filled with rocks which are available in abundance.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Improvement of road of animals, improvement of quality of pasture and vegetation cover, overcome of erosion, regulation of water flow, better view of the area, dissemination of seeds to other areas
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Technology is easy to apply and works mostly with local materials and requires no specific knowledge. Materials can be adapted (e.g. if timber is scarce, bundles of willow branches can be used as alternative)
Technology is able to stabilize superficial erosion processes and support recovery of vegetation on steep slopes. It can also stop small rock falls.
Technology can also be adapted to fortify/stabilize paths and cattle paths on slopes (e.g. when a walking path is crossing a small gully section). Thus, it can also stop erosion processes caused by trampling or hikers

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Limited availability of material such as electric fence, solar panels, etc in the local market At the moment they can be imported
relatively high cost for material Using cheap and local material
Limitation of cattle road Use other alternative road for animals
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
If not installed properly, water flows on the sides of the pile walls and below and the barrier becomes ineffective Take care during construction that the space below the logs is filled appropriately.
Take care of appropriate re-establishment of a vegetation cover
If area is being grazed, it is challenging to re-establish vegetation. Cuttings which further stabilize the slope are unlikely to succeed. Temporary fencing of the area or
permanent fencing and use of area for hay making

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

3-5 informants

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ
 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Handbook on Integrated Erosion Control A Practical Guide for Planning and Implementing Integrated Erosion Control Measures in Armenia, GIZ (ed.), 2018, ISBN 978-9939-1-0722-6

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

GIZ Armenia

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Project website of the GIZ program

URL:

http://biodivers-southcaucasus.org/

โมดูล