ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

  • ​ການ​ສ້າງ:
  • ​ປັບ​ປູງ:
  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
  • ບັນນາທິການ:
  • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: European Union

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 26%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

WATCH RESEARCH PROJECT: "Water and Global Change".

ການລາຍງານກິດຈະການ:

European Union

ການຈັດປະເພດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

  • ການປັບຕົວ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

  • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
  • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ
  • ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ສິດທິພາບ ຂອງສົນທິສັນຍາ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH), funded under the EU FP6, will bring together the hydrological, water resources and climate communities to analyse, quantify an predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states; evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors (read more about the work).
http://www.eu-watch.org/nl/25222705-Home.html

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

This Integrated Project Water and Global Change (WATCH) will bring together the hydrological, water resources and climate communities, to analyse, quantify and predict the components of the current and future global water cycles and related water resources states, evaluate their uncertainties and clarify the overall vulnerability of global water resources related to the main societal and economic sectors.|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Analyse and describe the current global water cycle, especially causal chains leading to observable changes in extremes (droughts and floods)
|2. Evaluate how the global water cycle and its extremes respond to future drivers of global change (including greenhouse gas release and land cover change)
|3. Evaluate feedbacks in the coupled system as they affect the global water cycle
|4. Evaluate the uncertainties in the predictions of coupled climate-hydrological- land-use models using a combination of model ensembles and observations
|5. Develop an enhanced (modelling) framework to assess the future vulnerability of water as a resource, and in relation to water/climate related vulnerabilities and risks of the major water related sectors, such as agriculture, nature and utilities (energy, industry and drinking water sector)
|6. Provide comprehensive quantitative and qualitative assessments and predictions of the vulnerability of the water resources and water-/climate-related vulnerabilities and risks for the 21st century
|7. Collaborate intensively with the key leading research groups on water cycle and water resources in USA and Japan
|8. Collaborate intensively in dissemination of its scientific results with major research programmes worldwide  (WCRP -World Climate Research Programme-, IGBP -International Geosphere-Biosphere Programme)
|9. Collaborate intensively in dissemination of its practical and applied  results with major water resources and water management platforms and professional organisations worldwide (WWC -World Water Council, IWA - International Water Association) and at a scale of 5 selected river basins in Europe.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


CENTRE FOR ECOLOGY AND HYDROLOGY
|Contact person:
Dr. Tanya A. Warnaars
WATCH Scientific Project Officer
Contact address:
Centre for Ecology and Hydrology
Maclean Building, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8BB

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

Natural Environment Research Council Centre for Ecology and Hydrology
http://www.ceh.ac.uk/
      |Wageningen University and Research Centre
http://www.wur.nl/UK
|VU University of Amsterdam  
http://www.vu.nl/en/index.asp    
|Danish Meteorological Institute
http://www.dmi.dk/eng/index/forecasts.htm
|CEMAGREF   
http://www.cemagref.fr/English/   
|University of Frankfurt
http://www.uni-frankfurt.de/
|International Centre for Theoretical Physics – ICTP Trieste  
http://www.ictp.trieste.it/ |UK Met Office - Hadley Centre   
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/     
|Max Plank Institute for Meteorology
http://www.mpimet.mpg.de/en/home.html    
|Polish Academy of Science
|Potsdam Institute for Climate Impact Research
http://www.pik-potsdam.de/|Technical University of Crete     
http://en.tuc.gr/|University of Oslo
http://www.uio.no/english/       
|University of Valencia   
http://www.uv.es/webuv/index.htm  
|University of Oxford     
http://www.ox.ac.uk/|IIASA - Int. Institute for Applied Systems Analysis
http://www.iiasa.ac.at/|Laboratoire de Meteorologie Dynamique, Paris    
http://www.lmd.jussieu.fr/?set_language=en&cl=en|University of Lisbon   
|Comenius University, Bratislava     
|Consejo Superior de Investigaciones Científicas http://www.csic.es/web/guest/home   |University of Kassel  
http://cms.uni-kassel.de/unicms/    
|Observatoire de Paris
http://www.obspm.fr/obsparis.en.shtml
|T.G. Masaryka Water Research Institute
http://www.vuv.cz/ohsvao-ostrava?option=com_content&task=view&Itemid=61
|Norwegian Water Resources and Energy Directorate
http://www.nve.no/modules/module_111/news_group_view.asp?iCategoryid=623&lang=e|KIWA
http://www.kiwa.nl/netherlands/index.aspx?rdr=true&LangType=1043

ການວິເຄາະ

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ