ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

DeSurvey Project (EU IP nº003950)

  • ​ການ​ສ້າງ:
  • ​ປັບ​ປູງ:
  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
  • ບັນນາທິການ:
  • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: European Union

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: DeSurvey Consortium. It is an European Research Project ,IP nº 003950, which has just finished. The Consortium is going to set how to manage its holder rights.|

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 17%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

DeSurvey Project (EU IP nº003950)

ການລາຍງານກິດຈະການ:

European Union

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

DeSurvey Consortium. It is an European Research Project ,IP nº 003950, which has just finished. The Consortium is going to set how to manage its holder rights.|

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

POLUX offers a flexible way to meet both socio.economic and ecological sustainability in an integrated way. A list of operational goals to manage any sustainability strategy is provided. Including prives and commercial facilities, investment facilities and needs, competitive versus co-operative behaviour, tracking changes versus parsimonious responses to disturbances, mobility versus sedentarism in the use of resources, spatial and temporal refuges, subsidies and external supporters, etc. POLUX provides instruments to design strategies by an adaptive use of these goals in order to achieve the best approach to sustainable use of land resources in the context of the existing social cultural economic and ecological conditions. |

ສະຖານທີ່

Tested in Portugal, Spain, Italy, Tunisia, Algeria, Morocco, Senegal (Ferlo) NE China (Naiman) & Chile (4º Region). Applicable to any country by completting a standardised parametrisation procedure.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Mobility in the use of land resources are a must to be at the right place at the right time. This was achieved in the past by the complementarities between oasis and nomads but new socioeconomically viable strategies to achieve the same goal should be designed at each case. POLUX helps finding the conditions to those strategies.
2. Helping to define best trade off between competitive and co-operative behaviours to meet the constraints of economic and climatic fluctuations.
|3. The same as above concerning risk assumption of tracking fluctuations and parsimonious behaviours.
4. Assessing the role of increasing opportunity costs as a way to relieve pressure on threatened lands.
5. Identifying risk conditions of irreversibility when functional indicators (thresholds) are approached, and reconversion of activity is becoming a must.

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Assessing land degradation status and trends at several spatial scales and resolutions.
2. Forecasting medium term trajectories of Land Use Systems and land condition in areas of interest.
3. Assessing the vulnerability of key Land Use Systems as their long term survival rate in the area of interest

ການວິເຄາະ

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ