ວິທີທາງ

Soil support program for conservation agriculture [ສະວິດເຊີແລນ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Förderprogramm Boden des Kantons Bern

approaches_2525 - ສະວິດເຊີແລນ

ຄວາມສົມບູນ: 92%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Sturny Wolfgang

wolfgang.sturny@vol.be.ch

Fachstelle Bodenschutz des Kantons Bern

Rütti, 3052 Zollikofen

ສະວິດເຊີແລນ

ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - ສະວິດເຊີແລນ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

06/05/2015

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Direct seeding
technologies

Direct seeding [ສະວິດເຊີແລນ]

A cropping system which allows to plant the seeds directly into the soil without ploughing. The soil is covered with plant remainders.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Unknown User

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

Through the soil support program land users get subsidies for applying conservation technologies on their fields during a period of 6 years.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Aims / objectives: The aim of the office of soil protection is to enhance the implementation of conservation agriculture technologies by swiss land users. Therefore land users can test different technologies for 6 years within the soil support program. For each technology and method they apply they get paid by the government. Thus the functional character of soil and the soil biology are preserved, soil erosion and soil compaction are prevented and production of ammoniac is reduced.

Methods: The aims named above can be reached by implementing conservation agriculture technologies such as direct seeding or mulching. Therefore, land users get a financial incentive for using and implementing such technologies on their own fields. They apply for a period of 6 years to use conservation technologies. At the beginning, at least two different technologies must be chosen. There are different technologies in the field of soil protecting cropping systems, soil composition and ammoniac reducing spreading systems. Moreover, the office of soil protection has its own testing fields where land users get an overview over the different technologies and can then decide on which method they want to apply. After a land user gets a contract, planning and details about the technology and the process of implementation are discussed separately with an advisor of the program.
A database with all information necessary for land users and controlling institutions is also granted by the office. Controllers of the local government must check the field and the implementation of the technologies of a participant land user at least once a year.

Stages of implementation: The soil support program of the Canton Bern is an extension of a previous program. Results of this previous program showed that regarding soil pollution, soil erosion and loss of nitrogen agricultural production can even be improved when using conservation technologies. Through a new agricultural policy in 2007 government is able to provide financial support for projects enhancing protection of natural resources. The soil support program was then approved 2008 and started its 6-year program in 2009. To promote this project different descriptions were made in press and media, a homepage was launched and through soil days and public speeches information was spread under land users.
When implementing a conservation technology land users get advice and consultations directly through advisors in order to provide as much information and help as possible.

Role of stakeholders: Land users are the most important group of stakeholders. They need to apply to the program and change their cropping system and implement conservation technologies. At the beginning there are many critics among them who don't trust conservation technologies to be as effective and productive as their traditionalist ones. Land users open to a change and concerning the benefit for natural and biological environment apply to the program. It is very important to involve land users and their views and concerns into the process of planning after the contract but also even at the very beginning of the program. If technologies are not compatible with their views they are not going to fully implement a technology and keep it after the program.
Advisors are employed by the program administration. It is their job to provide help to the land users. They are most important in the beginning when a land user chooses his conservation technology. They are on field together with the land user and discuss the best possible technology for the land user. To find the appropriate technology is always a tricky task.
Government and local government play the crucial role of money lenders and supervisors. Representatives of the local government need to check a land user and the application of his conservation technology at least once a year. If it is approved government provides the payment in form of subsidies for the conservation technology applied by the land user. This amount differs from technology to technology.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ສະວິດເຊີແລນ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Canton Bern

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Canton of Bern

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

1993

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

2015

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພາຍໃຕ້ໂຄງການ / ແຜນງານ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

The Approach focused mainly on SLM with other activities (water and air pollution, biodiversity, rethinking agricultural practises)

The main aim of the program was to implement conservation technologies into the livelihood of swiss land users. Because of financial incentives land user even get subsidies for implementing a conservation technology on their fields. The other objective not only of the project was to get land users to overthink their traditional view of agriculture and to focus more on the conservation of natural environment and especially soil. Through the project land users shall be encouraged to carry on with the conservation technology they applied in the project. Thus, the main aims focus especially on the implementation and continuation of sustainable land use technologies in swiss agriculture.

The SLM Approach addressed the following problems: Das Hauptproblem zu Beginn des Projekts war die Unwissenheit der Bauern. So kam es teilweise zu Ernteverlusten durch falsche Anwendung einer Massnahme. Zudem ignorierten einige Bauern die Vorschriften des Programms, vor allem bei der Fruchtfolge. Eine Befolgung dieser Vorgaben ist jedoch unerlässlich für die erfolgreiche Einführung einer Massnahme und deren Gelingen. Ein nächstes Problem war der Einsatz von Glyphosat bei der Anwendung von Direktsaat. Dieses Herbizid wird auch in der breiten Bevölkerung nur gering toleriert. Ein letztes Problem waren schliesslich die traditionellen Ansichten einiger Bauern, welche wie ihre Väter und Grossväter nach Ablauf der 6 Jahre zurück auf ihre traditionellen Anbauverfahren wechselten. Hier konnte das Projekt nicht den gewünschten Erfolg erzielen.

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Traditionelle Ansichten der Bauern waren zu Beginn ein Hindernis. In der Schweizer Mentalität soll alles sauber und ordentlich sein, so auch auf dem Feld.

Treatment through the SLM Approach: Unterstützung durch Berater und Hilfe. Man kann Bauern nicht zur Weiterführung einer Technologie zwingen aber sie von den Hauptvorteilen überzeugen. Sie müssen selbst die Vorteile sehen.

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Zu Beginn sind grössere Ausgaben notwendig, bspw. für die Maschine/Lohnunternehmer und generelle Umstellung.

Treatment through the SLM Approach: Man zeigt den Bauern auf, dass nur zu Beginn mehr Kapital benötigt wird. Nach dem Wechsel zu einer konservierenden Technologie ist die Umstellung sehr profitabel und weniger Kapital als bei konventioneller Bodenbearbeitung ist notwendig.

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Institutionen und Vereine wie etwa die Pflanzenschutzfachstelle waren zu Beginn gegen das Programm, weil es den Einsatz von Glyphosat und anderen Herbiziden fördert. Auch der Bildungssektor (Bauernschule) war skeptisch gegenüber der neuen Technologien und deren Erfolg.

Treatment through the SLM Approach: Es war wichtig, die Institutionen davon zu überzeugen, dass die Einführung einer Technologie nicht den Einsatz von Glyphosat vergrössern wollte, sondern das Ziel hatte, bodenschonende Anbauverfahren einzuführen. Diese sind jedoch an den Gebrauch von Glyphosat gebunden. Bauern sind hierbei jedoch selbst für die richtige Menge und den nachhaltigen Einsatz von Glyphosat verantwortlich. Zudem wurden mit Feldbegehungen und Diskussionseinladungen Zweifel und Ängste beseitigt.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Es müssen unter Umständen neue Geräte angeschafft werden, die sehr kostspielig sind. Meist ist es jedoch lohnenswerter einen Lohnunternehmer für die Direktsaat zu beauftragen.

Treatment through the SLM Approach: Für die Anschaffung von Geräten und allgemeinen finanziellen Investitionen wird das Gespräch mit der Familie des Bauern (v.a. der Ehefrau) gesucht. Berater zeigen auf, welche technischen Geräte notwendig sind, wann es sich lohnt einen Lohnunternehmer zu beauftragen und welche Geräte nicht mehr notwendig sind (und allenfalls verkauft werden können).

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Swiss agriculture is dominated by men. Also the advisors and program leaders were mainly men. The decision of implementing a conservation technology however is made by both the land user and his wife who is an important stakeholder as well. Overall, the participation was dominated by men.

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ

LOBAG, LONZA, BFO, Swiss No-Till

 • ພາກເອກະຊົນ

Seed and fertilizer companies

 • ອໍານາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

Canton of Bern

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

Federation

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການບໍ່ປະຕິບັດ Land users need at first to be convinced to implement the technologies an take part in the program.
ການວາງແຜນ ບໍ່ມີ
ການປະຕິບັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ Land users need to implement the conservation technologies. They get help and support from advisors of the program and get paid for implementing a conservation technology by the federal government.
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການບໍ່ປະຕິບັດ Land users are part of the monitoring because they reflect themselves and the technology they apply at every stage as well. However, it is the controllers of the local government who evaluate the technology and the application on the field.
Research ການຮ່ວມມື For more information on the implementation and experience of the land users who applied conservation technologies, their part in the phase of research is definitely active. Interaction between research and land users takes place during workshops or field trips. Land users get also more and more interested in research results.

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

Organisation chart of the soil support program of the Canton of Berne

ຜູ້ຂຽນ:

VOL Volkswirtschaftsdirektion Kanton Bern

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼັກດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ມີການຕິດຕາມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ອະທິບາຍ:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
 • ຕົວຕໍ່ຕົວ
 • ເນື້ອທີ່ສວນທົດລອງ
 • ກອງປະຊຸມ
 • ຫຼັກສູດ
ໃນຫົວຂໍ້:

Mainly the training of implementing soil conservation technologies got very interesting for the land users. They participate more frequently on trainings than they have to. They learn how to protect their field from erosion by water, when to best cultivate their fields and much more in order to successfully apply a conservation technology.

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Name of method used for advisory service: Annual meetings; Key elements: technical support, planning of crop rotation and conservation technology, monitoring

Advisory service is very adequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Mainly contractor companies were highly supported because of the conservation technologies which required special technical equipment which was provided by them.

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

bio-physical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: None

technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: None

economic / production aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: None

area treated aspects were regular monitored by project staff, government through measurements; indicators: None

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff, government through measurements; indicators: None

management of Approach aspects were regular monitored by project staff, government through observations; indicators: None

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The aim of reducing the amount of glyphosate came up frequently during the application of conservation technologies.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: None

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຫົວຂໍ້:
 • ລະບົບນິເວດ
 • ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

Different professors of international universities provided important basic informations: John Baker (NZL), Karlheinz Köller (Hohenheim). Also the University of Bern and the technical college provided information on conservation technologies and their implementation

Research was carried out both on station and on-farm

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • > 1,000,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Approach costs were met by the following donors: government (Swiss federal government): 80.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Canton of Berne): 20.0%

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

Contributions were provided by the federal government. This was part of the Approach.

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Labour by land users also sometimes voluntarily

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Land user are more conscious about the protection of soil and its functions. No-tillage as a form of sustainable land management was successfully implemented and has good chances of perpetuation. Land users keep the diversity of soils and its structure, prevent soil compaction and have less work to do by applying conservation agriculture. There is also less money and financial capital required.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

No socially and economically disadvantaged groups were involved.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Mostly land users open to new technologies and with regard to protection soil and soil erosion adopted the Approach. Neighborhood is also an important factor: if a land user near an other succeeds in applying a conservation technology and getting the benefits of it, it is likely that the other land user adopts the technology for himself.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Soil and fields of the land user are more protected against erosion and therefore against financial loss of capital, crop failure etc.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ (ຄວາມສາມາດ), ການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນປະໂຫຍດ, ອັດຕາສ່ວນ
 • ການຊໍາລະເງິນ / ເງິນອຸດໜູນ
 • ຄວາມຮັບຮູ້ ທາງສີ່ງແວດລ້ອມ

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

The land users know very much about the conservation technologies and the application of these after the program. They also know which technology is best for their fields. Therefore, they can continue the Approach activities without support. However, the most important reason for the land users to continue is their will to do it. If a land user does not see the difference and is not fully willing to continue he will not do so even if there are subsidies for conservation agriculture.

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
With the program land users get to know how important it is to protect their soils against different types of degradation. The Approach helps to implement technologies to keep soil fertility alive on a longterm view which is highly important. (How to sustain/ enhance this strength: The knowledge of possibilities to protect agricultural fields must be spread even further under land users. Conservation technologies can be applied by every land user no matter how their fields are composed of.)
The program and its conservation technologies can provide some protection against future problems to be concerned with climate change. Because soil can keep more water and its storage capacity is enhanced through conservation agriculture, soil can take and hold the water for a longer time. If there is a dry period soils under conservation technologies are less likely to dry out than conventional fields. (How to sustain/ enhance this strength: The storage capacity of soils is an important character of soils and must therefore be protected which means root penetration must be sustained.)
When applying conservation technologies, soil is more tolerant to previous dangerous factors like heavy machines. Therefore, great and heavy machines used for conservation agriculture do not provide a risk for compaction to soils. (How to sustain/ enhance this strength: With the application of conservation technologies there are also new possibilities associated like using heavy agricultural machines without compaction. These advantages must also be noticed when debating the benefit of conservation agriculture.)
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
With the soil support program land users learn how to best treat and cultivate their fields. The Approach has the advantage that conservation technologies can be applied for each land user individually which means that not every conservation technology is suitable for each land user. The individual solutions for a land user which are possible are a great strength. (How to sustain/ enhance this strength: The diversity of conservation technologies must be sustained in order to provide a great range of different possibilities for the land user. Not every field provides the best conditions for a certain technology.)
Land users and their advisors know each other most of the time quite good because advisors themselves come from the agricultural sector. This provides an atmosphere of familiarity which is positive for both of the stakeholders. Problems and ideas can be openly discussed. (How to sustain/ enhance this strength: Advisors must have an agricultural background in order to understand land users and their problems and struggles. With the same knowledge base solutions can be better found and a good working atmosphere is provided.)
The support provided by the advisors and the project staff is excellent. Land users get a lot of technical, bio-physical and environmental knowledge from them which they can transfer to their practices. The continuation after the 6 year's duration of the program is therefore mostly granted by the immense support for the land users. They get encouraged to continue conservation technologies and do it because they feel good and strengthened after 6 years of training and practice. (How to sustain/ enhance this strength: Support at the different stages and on different places must be guaranteed. It gives land users and the program itself much confidence of fulfilling the aims. )

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
There are higher costs at the beginning for conservational agriculture than for conventional agriculture. New machines or contractors are needed to cultivate the fields. Higher costs at the beginning can not directly be overcome. But it must be mentioned that there will be lower costs after the beginning and that the implementation of a conservation technology on a longterm base is profitable.
There is much working effort needed in the beginning for implementing and applying a new technology. The benefit may not always be seen. Land users themselves must see the advantages even when they need to do more at the beginning. The relationship with other land users and the support of the family plays also a crucial role here. The Approach itself just provides an overview of the advantages and gives advice to the land user.
Compared to the number of total land users in the Canton of Bern or Switzerland itself, conservation agriculture is practiced only by about 3%. This number is far too low. The program can not be unlimited to all land users because of the financial subsidies. It could however be stretched to other Cantons to provide a similar program. But this might be very difficult because of the financial resources. Conventional agriculture must therefore get more attention in public and in politics.
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
The number of applicants is limited by the project. Compared to the total number of land users in Canton Bern there are just few participants to the program. The conditions for participation could be reduced for land users. This would probably lead to more participants. However, more participants require more subsidies and therefore the costs increase. If government would approve of this is therefore doubtful.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ສໍາພາດ ຊ່ຽວຊານ ການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

VOL (Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern) 2009: Bodenbericht 2009

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Bodenfachschutzstelle des Kantons Bern, Rütti, 3052 Zollikofen

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ