UNCCD

Coastal Shifting Sand Dunes Fixation [เวียดนาม]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

รายงานกิจการ: Viet Nam

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights: ใช่

แสดงความคิดเห็น: FSIV

ดูประวัติ
สมบูรณ์: 94%

 ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

Title of best practice:

Coastal Shifting Sand Dunes Fixation

ประเทศ:

เวียดนาม

รายงานกิจการ:

Viet Nam

สิทธิในทรัพย์สิน

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights:

ใช่

โปรดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือครองสิทธิ:

FSIV

Classification

Prevailing land use in the specified location

 • Uproductive land

Contribution to Desertification, land degradation and drought (DLDD) measures

 • Prevention
 • Mitigation
 • การปรับตัว
 • Rehabilitation

Contribution to the strategic objectives

 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่ระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบ
 • เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์นานาชาติผ่านทางอนุสัญญาการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

Linkages with the other best practice themes

 • การสร้างสมรรถภาพหรือการเพิ่มการตระหนักรู้
 • การติดตามและประเมินผลหรือวิจัย DLDD และ SLM
 • การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจำเพาะ

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

คำอธิบายแบบสั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

To provide models for better use of sandy areas through sand use planning introduction via different schemes of agro-forsstry; agro-forestry-irrigation; Silvo-pastoral; Silvo-Fifhery

สถานที่

Central Coastal Region of Vietnam

If the location has well defined boundaries, specify its extension in hectares:

420000.0

Estimated population living in the location:

30000000.0

คำอธิบายแบบสรุปของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่

Along the coast but with sand dunes and hills
White and Yellow Sand
Very hot in summer (40-42oC), on open sand dune sometimes reach to 65oC
Temperature variation between noon and noght is between 10-15oC
Rainfall: very low, in some areas only 500-700 mm/year
Evaporation: vey high, double higher that the average one|

Prevailing socio-economic conditions of those living in the location and/or nearby

300-400 USD/year
Not very much interest because of low productivity
Poor crop production and fishery

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

- Good techniques
- Use of multi-sector approach
- Use traditional knowlegde and knowhow
- Posibility for wide replication to other areas

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

Sand movement to attack to villages, rice field, roads and garden
Unproductive sandy area |

Outline specific land degradation problems addressed by the best practice

Very dry and infertile sandy area

Specify the objectives of the best practice

Fix sand dune movement
Improve livelihood of people living in affected area

Section 3. Activities

คำอธิบายแบบสรุปของกิจกรรมหลัก ตามวัตถุประสงค์

Plant forest to fix sand dune movement
Use different models to generate income sources

Short description and technical specifications of the technology

Establish forest belts to improve micro-climate and soil conditions with suitable tree species
4-5 years later, plant food crops, vegetables and build houses, start carrying out livestock production and fishery activities|

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology


Dr. Vo Dai Hai, FSIV|Dong Ngac, Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Was the technology developed in partnership?

ใช่

รายชื่อของหุ้นส่วน:

Local people
Local authority
Scientists of FSIV and other research institues on irrigation, agriculture, fishery

Specify the framework within which the technology was promoted

 • National initiative – government-led
 • Programme/project-based initiative

Was the participation of local stakeholders, including CSOs, fostered in the development of the technology?

ใช่

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

Local people
Technical staff at local level
Local experts
Sub-VIFA

For the stakeholders listed above, specify their role in the design, introduction, use and maintenance of the technology, if any.

They are the key partner and beneficiary of the new technology

Was the population living in the location and/or nearby involved in the development of the technology?

ใช่

By means of what?
 • Consultation
 • Other (please specify)
ระบุ:

Sharing experience, knowledge
Providing information and lessons learnt

การวิเคราะห์

Section 5. Contribution to impact

Describe on-site impacts (the major two impacts by category)

More water for daily live and production, less hot micro-climate conditions, no sand movement,|
Improve living conditions of local people by providing more income sources
Providing better living environment, more water for daily live and production, less hot micro-climate conditions, no sand movement, better conditions for building houses in sandy area|
More stable living area and better conditions for community activities

Describe the major two off-site (i.e. not occurring in the location but in the surrounding areas) impacts

Better transportation due to less sand dune movement to roads
Better living conditions for neibouring villages due to sand movement

Impact on biodiversity and climate change

Explain the reasons:

More species come back to the area, like rabbit, mushrooms, when the living conditions are better|
Forest development and better use of land by suitable technology can reduce emission and promote better carbon stock enhancement
Less hot weather and more water in

Has a cost-benefit analysis been carried out?

Has a cost-benefit analysis been carried out?

ไม่ใช่

Section 6. Adoption and replicability

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

ใช่

ที่ไหน:

Central coastal area and North west and Central Highland region

Were incentives to facilitate the take up of the technology provided?

Were incentives to facilitate the take up of the technology provided?

ใช่

Can you identify the three main conditions that led to the success of the presented best practice/technology?

Meet the actual situation and needs
Close collaboration with relevant stakeholders
Good knowledge of the researchers

Replicability

In your opinion, the best practice/technology you have proposed can be replicated, although with some level of adaptation, elsewhere?

ใช่

At which level?
 • Local
 • Sub-national
 • National
 • Subregional
 • Regional
 • International

Section 7. Lessons learned

Related to human resources

Traditional knowledge and experience of local people are very helpful for any research and study on new technology applied in the local areas

Related to financial aspects

Small fundding may be enough if there is a clear potential benefits that the research can bring to people because the promissing results can encourage people to contribute their labour force and local material to the research and actively maintain these afterward.

Related to technical aspects

There should be the integration of traditional biological measures and modern technologies.

โมดูล