ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

DESIRE project

  • ​ການ​ສ້າງ:
  • ​ປັບ​ປູງ:
  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
  • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
  • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

Reporting Entity: European Union

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 11%

General Information

General Information

Title of best practice:

DESIRE project

Reporting Entity:

European Union

Specifications

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

Short description of the best practice

See the mentioned links refered on description

Location

Countries participing in DESIRE project. See :  http://tinyurl.com/354oqe9

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

See refered links mentioned on description

Analysis

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ