ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (1234)

Bio-fermentation technology for soil improvement
technologies

Bio-fermentation technology for soil improvement

Bio-fermentation technology for soil improvement is an alternative technology that helps to restore degraded land from intensive land usage which lack of soil improvement to get back to be the soil productivity that can provide effective production.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kukiat SOITONG
Contour Tied Trench
technologies

Contour Tied Trench [Afghanistan]

Trenches with soil bunds constructed in a tied manner along contour lines to trap surface runoff and sediments from degraded uplands

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Passive Solar House (PSH)
technologies

Passive Solar House (PSH) [Afghanistan]

A clean energy technology for converting solar energy into heat for warming homes.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Stone wall
technologies

Stone wall [Afghanistan]

Contour stone walls constructed on moderate to steep slopes to retain water and sediments and trap snow.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery
Kanda
technologies

Kanda [Afghanistan]

A traditional underground water tank carved out of rocks to collect rainfall and snow water and reduce evaporation losses.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Aqila Haidery