ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (1194)

High-altitude afforestation for erosion control
technologies

High-altitude afforestation for erosion control [Armenia]

Afforestation is a key technologies to protect soil against erosion and provide a wide range of ecosystem services. In this case, afforestation at high altitudes, which is particularly challenging, with the primary purpose of erosion control were planted in small patches with different methods. They form the basis for future ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Hanns Kirchmeir
Slope erosion control using wooden pile walls
technologies

Slope erosion control using wooden pile walls [Armenia]

Small horizontal wooden structures and terraces on eroded slopes built to mitigate sheet or rill erosion and slow down water run-off. The technology is easy to apply and efficient to mitigate erosion processes of the upper soil layer and to stop small rock falls.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Hanns Kirchmeir
Ecograze
technologies

Ecograze [Australia]

An ecologically sound and practical grazing management system, based on rotation and wet season resting.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Andrew Ash
Green cane trash blanket
technologies

Green cane trash blanket [Australia]

Elimination of burning as a pre-harvest treatment of sugar cane, and managing the resultant trash as a protective blanket to give multiple on and off-site benefits.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Anthony J. Webster
Disability inclusive, flood resilient cluster village
technologies

Disability inclusive, flood resilient cluster village [Bangladesh]

The inclusive, flood-resilient cluster village provides safe housing, food security and income generation for multiple families, including persons with disabilities, in a highly flood prone area of Gaibandha District in northern Bangladesh. The land was raised above flood level and is protected by deep rooted fruit trees to prevent soil ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Subir Saha