UNCCD

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities [ปากีสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

รายงานกิจการ: Society for Conservation & Protection of Environment

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights: ใช่

แสดงความคิดเห็น: SCOPE Pakistan

ดูประวัติ
สมบูรณ์: 74%

 ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

Title of best practice:

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities

ประเทศ:

ปากีสถาน

รายงานกิจการ:

Society for Conservation & Protection of Environment

สิทธิในทรัพย์สิน

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights:

ใช่

โปรดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือครองสิทธิ:

SCOPE Pakistan

Classification

Prevailing land use in the specified location

 • พื้นที่ปลูกพืช
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • Woodland
 • Uproductive land
 • Human settlement
ระบุ:

range land, sparse forest, thorny bushes, hilly

Contribution to Desertification, land degradation and drought (DLDD) measures

 • Prevention
 • Mitigation
 • การปรับตัว
 • Rehabilitation

Contribution to the strategic objectives

 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่ระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบ
 • เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์นานาชาติผ่านทางอนุสัญญาการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

Linkages with the other best practice themes

 • การสร้างสมรรถภาพหรือการเพิ่มการตระหนักรู้
 • การติดตามและประเมินผลหรือวิจัย DLDD และ SLM
 • การจัดการความรู้และการช่วยเหลือในการตัดสินใจ
 • การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจำเพาะ

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

คำอธิบายแบบสั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

Nangarparkar, Tharparkar is a fragile arid and semiarid ecosystem which is subjected to desertification due to frequent droughts, pressure on natural vegetative cover due to exploitation by human and livestock (for fodder, timber, firewood, gum resin, medicinal herbs extraction etc.) and limited water resources. Desertification threatened livelihood of about 1.3 million inhabitants and 5 million livestock.
The major causes of desertification are felling of trees and removal of vegetative cover in the result of deforestation and overgrazing. Destruction of Camiphora mukal (gum yielding shrub), by tukka (chemical cut) method, is a major cause of desertification and land degradation here, particularly in Nagarparkar area which is rich in this shrub.
The project aimed at reducing pressure on land and forest resources which is caused by illegal tree chopping, and destruction of natural plantations of guglan (Camiphora mukal) for gum resin extraction. SCOPE organized local communities and other stakeholders to resist illegal gum extraction, which was causing elimination of vegetation

สถานที่

Nangarparkar is an ecologically sensitive area in District Tharparkar in the South East of Pakistan along with India-Pakistan boarder. Tharparkar District is a fragile arid ecosystem in southeast of Pakistan, spread over 19,000 sq. Km, hosting 1 million people and 4 million livestock|

If the location has well defined boundaries, specify its extension in hectares:

50000.0

Estimated population living in the location:

30000.0

คำอธิบายแบบสรุปของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่

The soils are generally infertile and because of severe wind erosion are overblown with sand.
hilly terrain
he desert vegetation is mostly herbaceous, or of stunted scrub; trees occasionally dot the landscape. The grasses form the main natural resources of the desert and provide nutritive and palatable pasturage. Human and natural induced causes such as deforestation and drought are main causes of land degradation or desertification.  Wind and water erosion are furthering this process. Massive scale illegal, wildlife present with some threatened species|

Prevailing socio-economic conditions of those living in the location and/or nearby

some land is private, while most of the land belongs to state i.e. forest department, local people get the cultivated land on 1 year lease for cultivtion purposes|
livestock, subsistence farming|
People live below poverty line, mostly pastoralists and subsistence farmers |

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

Simply because project was able to motivate and mobilize local people to resist against destruction of camiphora mukal shrub. The local youth were organized in the form of Green Guards, who were trained in natural resources management, rangeland management and combating desertification. |

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

- community was disorganized and involved in indiscriminate gum extraction which was eliminating camiphora mukal
vegetation
- the influential people were backing this gum extraction by making a lot of money by selling the gum in wholesale market
- trees were also chopped down, wildlife was hunted and poached |

Outline specific land degradation problems addressed by the best practice

- deforestation

Specify the objectives of the best practice

a.Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
b.Immediate halt of deforestation and organized destruction of guglan (Camiphora mukal) shrub cover, in the district through local action
c.Rangeland health assessment and rehabilitation
d. Reintroduce and strengthen traditional Gochar (rangeland) management system through consensus and participation
e Create livelihood opportunities for indigenous people
|through sustainable harvesting of gugral (gum from guglan shrub)
f. Cooperate with Sindh Forest Department and local government to protect forest and rangeland

Section 3. Activities

คำอธิบายแบบสรุปของกิจกรรมหลัก ตามวัตถุประสงค์

- Consultation, writing  and adaptation of “traditional gochar (rangeland)  management system” and its wider publicity and adoption by all stakeholders particularly the  District  assembly,  Community Green Groups (CGGs)|
a. Objective: Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
Activities:
- Community consultation and brainstorming in about 50 main villages of Union Councils of Maijthy, Joro, Bhakao (tehsil Mithi), Jharmario|Baliari (tehsil Diplo), Nagarparkar, Pithapoor, and Haroo (tehsil Nagarparkar), Chilhar, Kantio, of Tehsil Chachro of District Tharparkar on state of natural resources, pressures on land, responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land|responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land and remove hurdles
- Formation of village “Community Green Groups (CGGs)”, in 50 villages, as the task force which will work on combating desertification with SCOPE on long term basis. |The CGGs will be well represented by notables, village headmen, youth and women
- Training and orientation of Community Green Groups (CGGs) on sustainable land management including rangeland health assessment, methods of rehabilitation by seed broadcast, protection of woodlots, rotational grazing, |avoiding unsustainable agricultural practices such as use of tractor, pesticides and chemical fertilizers
- Joint rangeland scouting / assessment survey by Community Green Groups (CGGs), along with SCOPE, Forest department, AZRI and assessment of the health of rangeland, carrying capacity, identification of problems, mapping of hotspots under supervision of experts from AZRI and Rangeland section of |Sindh Forest Department
- Development of rangeland rehabilitation action plan, identification of responsibilities,  arrangement of material (seeds from AZRI), seed broadcasting
- Stakeholders dialogue on the issue, identification of culprits and their modes operandi
- Formation of District’s  Joint Action Committee (JAC) consisting on community members, political representatives, District Government, Police, NGOs, media and Forest Department to ensure a complete ban on |commercial tree chopping and destruction of guglan plantations
- Ensuring immediate practical ban on deforestation under section 144

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology


Society for Conservation and Protection of Environment (SCOPE),
|D-141 (annexy) Block 2, P.E.C.H.S
Karachi-75400 Pakistan

Was the technology developed in partnership?

ไม่ใช่

Specify the framework within which the technology was promoted

 • Local initiative

Was the participation of local stakeholders, including CSOs, fostered in the development of the technology?

ใช่

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

local communities, forest department, rangeland research institutions, police, district administration, NGOs, CBOs|

For the stakeholders listed above, specify their role in the design, introduction, use and maintenance of the technology, if any.

community: take part in guarding range land and forest
forest department:cooperation
Arid zone rangeland research institute (AZRI)rangeland management technologies
Administrtin: cooperation
people and CBOs: full participation

Was the population living in the location and/or nearby involved in the development of the technology?

ใช่

By means of what?
 • Consultation
 • Participatory approaches
ระบุ:

full ownership of the project, by setting a defensive mechanism against forest clearing

การวิเคราะห์

Section 5. Contribution to impact

Describe on-site impacts (the major two impacts by category)

-regeneration can be seen
-fresh cuts to sgrub are not seen
-people are highly motivated
-

Describe the major two off-site (i.e. not occurring in the location but in the surrounding areas) impacts

- awareness among stakeholders
- shortage of wood in local saw mills, because trees are not being chopped |

Impact on biodiversity and climate change

Explain the reasons:

- density of tree cover increasing
- hunting poaching of animals stopped
definitely, |
The carbon sequestration capacity increases by the sving of trees and vegetation and cultivation of more shrubs

Section 7. Lessons learned

Related to human resources

people can understand very well their long term benefit if proper mobilization is done

Related to technical aspects

regeneration of vegetation in the rangeland is possible thrugh controlled natural resouces management

โมดูล