ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2121)

Integrated stone wall and poplar tree perimeter fencing
technologies

Integrated stone wall and poplar tree perimeter fencing [Таджикистан]

Stones cleared from land within a narrow valley floor where flat land is at a premium, was used to construct a perimeter stone wall which was subsequently supplemented with a row of poplar tree to protect an agro-forestry area with small scale supplementary irrigation.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Habib Kamolidinov
Рациональное использование пустующих вдоль дорог узких полос земли , а также сильно каменистых не продуктивных участков в поймах рек  через  посадки ивовых деревьев, в условиях малоземелья.
technologies

Рациональное использование пустующих вдоль дорог узких полос земли ... [Таджикистан]

Посадка быстрорастущих ивовых деревьев вдоль дорог и на сильнокаменистых участках в пойме небольших речек, в малоземельных условиях , с примененем орошения, в аридных высокогорных районов Западного Памира

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Gulniso Nekushoeva