មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1166)

Cashew living fences
technologies

Cashew living fences [Cambodia]

Living fences of cashew, reinforced with bamboo and/or barbed wire, are used to keep the cattle off the garden or the rice seedbed.

  • អ្នកចងក្រង៖ Stefan Graf
ការកែប្រែគុណភាពដីខ្សាច់ដោយប្រើជីធម្មជាតិ និងជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក
technologies

ការកែប្រែគុណភាពដីខ្សាច់ដោយប្រើជីធម្មជាតិ និងជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក [Cambodia]

ការកែប្រែគុណភាពដីខ្សាច់តាមរយៈការប្រើជីធម្មជាតិ និងជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹកដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មដំណាំ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដីពីភាពហាប់ណែន ជ្រាបទឹកលឿន និងកង្វះជីជាតិមកជាដីដែលអាចរក្សាសំណើមបានយូរ និងធូរដើម្បីសម្រួលដល់ការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំ។

  • អ្នកចងក្រង៖ Be Gechkim
ការដាំសណ្ដែកបាយជាមួយដំណាំចេកនៅតំបន់ខ្ពង់រាប
technologies

ការដាំសណ្ដែកបាយជាមួយដំណាំចេកនៅតំបន់ខ្ពង់រាប [Cambodia]

ការដាំសណ្ដែកបាយនៅចន្លោះចេកជាការដាំដើម្បីបន្ថែមជីជាតិដល់ដី និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមកំឡុងពេលចេកមិនទាន់ផ្ដល់ផល។

  • អ្នកចងក្រង៖ SOEM DA
Compost application on rice fields
technologies

Compost application on rice fields [Cambodia]

Manure, leaves and rice straw are gathered in a compost house and the produced compost is applied twice a year to the rice field.

  • អ្នកចងក្រង៖ Christoph Kaufmann
Multipurpose use of sugar palm grown on rice field dykes.
technologies

Multipurpose use of sugar palm grown on rice ... [Cambodia]

Sugar palms growing on the dykes along the rice fields are used as source of income and have different effects on the growing of the rice, like reducing the wind speed and thus the evaporation and wind erosion.

  • អ្នកចងក្រង៖ Stefan Graf
ប្រព័ន្ធបូមទឹកស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើកម្លាំងទឹកហូរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងកសិកម្ម
technologies

ប្រព័ន្ធបូមទឹកស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើកម្លាំងទឹកហូរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងកសិកម្ម [Cambodia]

ឧបករណ៍នេះអាចបូមទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រូវការឥន្ធនៈ មិនពិបាកថែទាំ ហើយអាចទាញយកទឹកទៅប្រើប្រាស់នៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ (អាស្រ័យតាមទំហំទុយោទឹកចេញ) សម្រាប់គ្រួសារ ចិញ្ចឹមសត្វ និងស្រោចស្រពដំណាំយ៉ាងងាយស្រួល។

  • អ្នកចងក្រង៖ Be Gechkim