ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2123)

Soil pH management
technologies

Soil pH management [United Kingdom]

Acidification treatments were applied to improved pastures in an attempt to restore plots to a semi-natural state

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Tandra Fraser
Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with mob grazed young dairy stock
technologies

Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with ... [United Kingdom]

Silvopastoral Agroforestry in a natural farmed environment – This is an alley cropping system with rows of Perry pears and timber trees inter-planted with coppiced willow and alder. The pasture in between the rows is mob grazed with young dairy stock.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Alan Radbourne