ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

leveled mountain terraces
approaches

leveled mountain terraces [Yemen]

organized collective action at a high pace for building agricultural terraces to improve livelihoods in resource-scarce regions in the ground

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ahmed algalal
Participatory Research and Development
approaches

Participatory Research and Development [Zambia]

This is a collaborative process between researchers and farmers for developing and adapting new technologies that focus on incorporating the perspectives and inputs from the farmers into the development process.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Arthur Chomba