ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (546)

Protection and sustainable of mountain ungulates
approaches

Protection and sustainable of mountain ungulates [Tajikistan]

The sustainable use of wild mountain ungulates by local peoplefor eco-tourism, hunting tourism and subsistence hunting stimulates the protection of the populations and habitats of these species thus providing an alternative and adapted land-use option contributing to climate resilience trough biodiversity conservation, avoidance of desertification and diversification of land-use.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Natalia Mityakova
Seminomadic individual herding
approaches

Seminomadic individual herding [Tajikistan]

Pasture management by a single herder, assisted either by an employee or by his own grandchildren, in collaboration with the habitants of the nearby village Karsang.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Christian Wirz
Common village herding
approaches

Common village herding [Tajikistan]

Village herding system with daily alternation of the herders including each household in a monthly turnus.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Christian Wirz
Joint village land use planning
approaches

Joint village land use planning [Tanzania, United Republic of]

Joint village land use planning is a process facilitated by Tanzania's land policy and legislation. It supports the planning, protection and management of shared resources across village boundaries. It is an important tool towards land use planning and better rangeland management. This case study provides an example from a cluster …

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Fiona Flintan