ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (546)

Pumping groundwater for vegetable irrigation to prevent salination
approaches

Pumping groundwater for vegetable irrigation to prevent salination [Thailand]

The approach is to develop a simple groundwater pumping model for irrigation, on the basis of cooperation and knowledge sharing between government agencies and farmers, that addresses the risk and prevention of off-site salination.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: supranee sritumboon
กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์
approaches

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์ [Thailand]

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา โดยได้จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดด้านเกษตรอินทรีย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ร่วมกัน

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Kukiat SOITONG
Vegetative approach of using a halophyte ("Dixie grass", Sporobolus virginicus)) to rehabilitate severely salt-affected land.
approaches

Vegetative approach of using a halophyte ("Dixie grass", … [Thailand]

The government promotes a halophyte (Dixie grass) to control severely salt-affected land, rehabilitate the ecosystem and prevent the spread of salt in soil - with the cooperation of land owners, livestock farmers, the local administration, the local government agency, Land Development Department researchers and with specialists/ technical advisors in various …

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Kamontip Sasithorn
Cut-off drain
approaches

Cut-off drain [Thailand]

This approach is the 'way' or 'how' the cut-off drain has been implemented on steepland in northern Thailand.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Samran Sombatpanit
Small bench terrace
approaches

Small bench terrace [Thailand]

This approach is 'the way' or 'how' the small bench terrace has been implemented on sloping land in northern Thailand.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Philippe Zahner
Project for preventing soil salinity lowering the groundwater tables
approaches

Project for preventing soil salinity lowering the groundwater … [Thailand]

The Land Development Department has promoted lowering of saline groundwater table in recharge areas since 2014. The approach used is through: (1) Public relations and information spreading; (2) Planning demonstration sites; (3) Selection of farmers interested in participating in the project; (4) Providing knowledge and advice to those farmers participating …

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Saowanee Prachansri
TEST's the thing's
approaches

TEST's the thing's [Togo]

C'est une approche de participation villageoise au développement rural

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Christine Hauert
None
approaches

[Togo]

ບໍ່ມີຄໍາອະທິບາຍ.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Philippe Zahner
The 4-Wheels Approach for sustainable scaling
approaches

The 4-Wheels Approach for sustainable scaling [Tunisia]

The 4-Wheels Approach addresses the challenge of slow adoption of agricultural innovations among smallholder farmers by establishing Knowledge Hubs and partnerships with diverse stakeholders. The focus is on income-generating technologies and essential factors behind successful scaling up of innovations, ultimately driving agricultural modernization and sustainability.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Joren Verbist